Competentieprofiel POH

E-learning

De complexiteit in diagnosticering astma

| De diagnostiek van astma en COPD is niet gemakkelijk. Er is geen eenduidige maat voor, zoals een HbA1c voor diabetes, of een bloeddrukmeting voor hypertensie. De diagnose wordt gesteld door een aantal gegevens te combineren. Het verzamelen van deze gegevens gaat meestal stap voor stap, en onderweg is er een aantal valkuilen. Lees meer »

baby

Kleine klachten

Vaginaal bloedverlies bij zuigelingen

| Vaginaal bloedverlies bij zuigelingen is een macroscopisch waarneembare bloeding uit de schede bij meisjes van 0 tot 1 jaar. Meestal een fysiologisch verschijnsel bij pasgeboren meisjes, die door de foetale bloedsomloop moederlijke hormonen hebben gekregen. In de laatste zwangerschapsweken treedt differentiatie van het foetale uterusslijmvlies op. Lees meer »

Woman covering her breast

Casus

69-jarige vrouw met verborgen gehouden mammacarcinoom

| Mevrouw De Jager is 69 jaar. Zij komt zelden bij haar huisarts, maar wegens aanhoudende hoest en verkoudheid is zij recent op consult geweest. Als de huisarts haar onderzoekt, valt het hem op dat de linkerborst veel groter is dan de rechter. Bij palpatie vindt hij een grote tumor in de linkerborst. Bij doorvragen, blijkt mevrouw al eerder zelf een knobbel gevoeld te hebben, maar zij is hiermee nooit naar de huisarts toegekomen omdat zij bang is voor kanker en verminking. Ongeveer dertig jaar geleden is haar moeder ondanks uitgebreide behandeling overleden aan borstkanker. Lees meer »

Preview0TYCR4B2

Q & A

Welke stoornissen in de zelfbeleving bestaan er?

| Het unieke menselijke vermogen van reflectief bewustzijn, beseffen dat men bestaat, kan veranderen in wisselende omstandigheden en nieuwe levensfasen. In deze zelfbeleving (zelfreflectie, ik-besef, zelfbewustzijn) worden twee aspecten onderscheiden die onderling nauw verstrengeld zijn: het zelfbeeld en de lichaamservaring. Welke stoornissen kunnen in het eerste geval optreden? Lees meer »

Fotolia_28020784_Subscription_Yearly_XL.jpg

Achtergrond

Testosteron ‘maakt’ nog geen zin in seks

| Wanneer de huisarts met patiënten over seksualiteit spreekt, is het van belang kennis te hebben van het normale seksuele functioneren. Tot op heden worden (huis)artsen geschoold in het aangepaste lineaire model van Masters en Johnson, waarbij de fase van libido voorafgaat aan die van opwinding en orgasme, en waarna er een periode van fysiologisch herstel nodig is totdat het libido zich weer gaat manifesteren. Libido is een begrip uit het psychoanalytisch denken: seksualiteit wordt beschouwd als een soort natuurlijke en spontane drift. Dit model is niet langer houdbaar. Lees meer »

PreviewIRWZYSP4

Achtergrond

Bekkenringfracturen

| Bekkenringfracturen zijn het gevolg van een compressieletsel of een translatieletsel (‘shear letsel’). Duidelijke vormveranderingen zijn niet merkbaar, tenzij bij zware onderbrekingen van de bekkengordel (fractuur van Malgaigne). Een fractuurhematoom kan zichtbaar zijn ter hoogte van de symphysis pubis, de basis van de penis, het scrotum, de labia en het perineum. Een complicatie kan een blaasruptuur zijn. Lees meer »

Fotolia_51839990_Subscription_Yearly_XXL.jpg

Achtergrond

Nieuw competentieprofiel POH van kracht

| Eind april is het nieuwe competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) vastgesteld. De functie van POH is van belang voor de huisartsenzorg en groeit zo mee met de veranderende eisen. Het nieuwe profiel bevat afspraken over de positie en ontwikkeling van de POH-functie in de huisartsenzorg. Lees meer »

4by3

Achtergrond

Astma en COPD vaak met combinatiepreparaat behandeld

| De combinatiepreparaten van inhalatiecorticosteroïden en luchtwegverwijders zijn populair, zowel bij astma als bij COPD. Huisartsen schrijven deze combinatie voor aan 38 procent van de volwassen patiënten met astma en aan 39 procent van de patiënten met COPD. Dit blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en het NIVEL in opdracht van Zorginstituut Nederland. Lees meer »

PreviewY5V5Q0Q3

Kleine klachten

Pijn in het been bij kinderen

| Groeipijn is de meest voorkomende en bekendste oorzaak van pijn in een of beide benen bij kinderen. Het kenmerkt zich door een recidiverende diepe pijn gelokaliseerd in de spieren van de kuiten, de dijen, soms in de knieholten of de liezen, zelden periarticulair en nooit in de gewrichten zelf. Er zijn meer aandoeningen die pijn in het been bij kinderen veroorzaken. Lees meer »