PreviewWGLUM2CG

Achtergrond

De differentiële diagnose van hoofdpijn

| Bij hoofdpijn wordt een aantal goed gedefinieerde, primaire hoofdpijnsyndromen onderscheiden (migraine, spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn); de andere hoofdpijnvormen zijn secundaire hoofdpijnsyndromen. Lees meer »

PreviewY0ARGVUT

Achtergrond

Plotseling geheugenverlies of dissociatieve amnesie

| Een plotselinge ernstige amnesie kan niet altijd verklaard worden door een organische aandoening. Soms is er sprake van een psychogene amnesie of, beter, dissociatieve amnesie . Dit treedt meestal abrupt op na een ingrijpende gebeurtenis, zoals de dood van een geliefde. De patiënt kan zich dan een belangrijk verontrustend voorval niet meer herinneren, in andere gevallen is er een ‘black-out’ voor een bepaalde heftige periode: selectieve amnesie. Lees meer »

hartslag

Achtergrond

Nierschade na myocardinfarct

| Na een myocardinfarct gaat de nierfunctie twee keer zo snel achteruit als bij normale veroudering. Onderzoekers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Wageningen University & Research en LUMC stellen in PLOS ONE dat het risico op overlijden van post-hartinfarct patiënten al geleidelijk begint te stijgen als de nieren slechts een beetje minder functioneren. Lees meer »

PreviewDGZM3MKI

Kleine klachten

Rubella kan gepaard gaan met artralgieën

| Rubella wordt niet voorafgegaan door prodromi. Ook is het algemeen welbevinden niet of slechts zeer licht is gestoord. De incubatietijd is betrekkelijk lang: twee tot drie weken. Het exantheem is veel lichter van kleur en vager dan dat van mazelen en bedekt sneller het hele lichaam. Bovendien conflueren de vlekjes op het gezicht zeer spoedig tot een diffuse, gloeierige opgezetheid van de wangen. De besmettelijkheid duurt van een week voor tot zeker vier dagen na het optreden van het exantheem. Lees meer »

41045_2017_8_Fig2_HTML

Casus

Astma-COPD-overlapsyndroom

| Aukje de Vries, een 52-jarige alleenstaande schoonmaakster, is nieuw in de praktijk. De huisarts ziet haar vandaag vanwege al maanden aanhoudende hoestklachten. Ze vertelt bij inspanning al snel benauwd te zijn en af en toe piept ze. Ze is bekend met COPD, enkele jaren geleden vastgesteld met spirometrie. Ze rookt ongeveer tien sigaretten per dag en dat al ruim dertig jaar. Ze gebruikt één keer daags tiotropium. Ze wil graag andere medicatie proberen. De huisarts wil haar eerst opnieuw in kaart brengen door middel van anamnese en spirometrie. Lees meer »

978-90-368-1386-0_170_Fig1_HTML

Kleine klachten

Paroxismaal vingerhematoom/achenbachsyndroom

| Het paroxismale vingerhematoom, ook wel vingerapoplexie of achenbachsyndroom genoemd, is een vaak voorkomende, maar zelden onderzochte aandoening die in 1955 voor het eerst beschreven is door Achenbach. Het betreft een spontaan of na minimaal trauma optredende bloeding in de hand, meestal aan de buigzijde van de vinger of handpalm, zelden op de handrug. De bloeding is dikwijls nummulair en gaat vaak gepaard met pijn of met een gespannen gevoel. Na enkele uren worden de klachten minder, na 3-14 dagen zijn de afwijkingen spontaan verdwenen. Lees meer »

G

Q & A

Het beleid bij wond door honden- of kattenbeet

| Door een beet van hond of kat komen micro-organismen van het dierlijke gebit in de wond. Honden veroorzaken door de wijze van bijten en de anatomie van het gebit vooral scheurwonden en ‘crush’letsel; katten veroorzaken diep penetrerende wondjes. Wat is het beleid bij dergelijke wonden? Lees meer »

step0001

Achtergrond

Angststoornissen bij diabetespatiënten

| Bij diabetespatiënten kunnen angststoornissen een belangrijke invloed uitoefenen: de angst kan tot een verstoorde verhouding met de eigen ziekte diabetes mellitus leiden en een negatieve weerslag hebben op het eigen lichaamsbeeld. Daarnaast kan angst leiden tot verminderd adequaat gedrag bij hulp zoeken en tot verminderde therapietrouw bij de behandeling en het navolgen van leefstijladviezen. Lees meer »

PreviewQTKURL82

Casus

58-jarige reiziger met legionellose

| Kees de Vries (58) heeft een reis door Zuid- Amerika gemaakt en wordt bij terugkomst in Nederland ziek. Hij heeft hoge koorts, hevige hoofdpijn en spierpijn. Daarnaast is hij kortademig en moet hij veel hoesten. De Vries kan door de algehele malaise geen bezoek aan de huisarts brengen. Deze komt langs. De huisarts ziet een ernstig zieke patiënt. Zij denkt aan een gewone pneumonie, maar is er niet helemaal gerust op dat het dit ook is. Lees meer »