Doctor and an Elderly Patient

Q & A

Wat is een praktijkkeurmerk?

| Om aan de buitenwereld te laten zien dat er op de praktijk kwaliteit geleverd wordt, kan een praktijk een keurmerk krijgen. Onafhankelijke organisaties die dat proces van het verkrijgen van een keurmerk (accreditering) begeleiden zijn KEMA-keur en het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). De NHG-Praktijkaccreditering (NPA) zorgt voor een jaarlijkse audit, het onderzoek of de praktijk goed functioneert. Er wordt gecontroleerd of de gestelde doelen met betrekking tot de verbeterplannen zijn gehaald en er wordt getoetst of de praktijk voldoet aan de gestelde minimumeisen. Lees meer »

Baarmoederverzakking BSL_Crop

Achtergrond

Een verzakking: een kwestie van aanleg

| Vaginale prolaps, ook wel ‘verzakking’ genoemd, is een veelvoorkomende aandoening, die voor de betroffen vrouwen veel hinder kan veroorzaken en de kwaliteit van leven sterk kan beïnvloeden. Sabrina Lince ontdekte in haar onderzoek dat naast de bekende risicofactoren voor het ontwikkelen van deze aandoening, zoals zwangerschap, bevalling en menopauze, ook erfelijkheid een belangrijke rol blijkt te spelen. Lees meer »

PreviewVCP7GKJY

Achtergrond

Diagnosetraject prostaatkanker teruggebracht tot 2 weken

| Het Radboudumc Centrum voor Oncologie heeft het diagnosetraject voor prostaatkanker zodanig vernieuwd dat mannen met mogelijk prostaatkanker in maximaal twee weken weten waar ze precies aan toe zijn. Dat proces duurt nu soms maanden. Bovendien is de diagnostiek nauwkeuriger geworden en krijgt iedere patiënt een persoonlijk, multidisciplinair afgewogen behandeladvies. Lees meer »

978-90-368-1394-5_72_Fig2_HTML

Kleine klachten

Spruw bij zuigelingen

| Spruw (Engels: thrush) is een acute pseudomembraneuze Candida-infectie van het mondslijmvlies. De spruw zoals hier besproken heeft niets te maken met de darmaandoeningen tropische en niet-tropische spruw (coeliakie). Lees meer »

Horst van der, Henriëtte

Achtergrond

Henriëtte van der Horst over SOLK: ‘Bij onduidelijkheid moet je verwijzen’

| Huisartsen zien veel patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) op hun spreekuur. Wanneer SOLK blijvend zijn of vaak recidiveren kan dit grote consequenties hebben, zoals een verminderde kwaliteit van leven. Henriëtte van der Horst, huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde bij VUmc, houdt zich al geruime tijd bezig met SOLK en met de vraag hoe huisartsen er het beste mee kunnen omgaan. Lees meer »

Preview6CHNLO9T

Achtergrond

De rol van de huisarts bij oncologische aandoeningen

| In een gemiddelde huisartspraktijk van ruim 2.100 patiënten ziet een huisarts per jaar 25 nieuwe volwassen patiënten met kanker, en 73 volwassen patiënten die 0 tot 9 jaar geleden de diagnose kanker hebben gekregen. In de eerste 2 jaar na de diagnose hebben patiënten met kanker 11 contacten met de huisartsenpraktijk, ruim twee keer zoveel als het gemiddeld aantal contacten van alle volwassen Nederlanders. Twee tot 3 contacten zijn direct gerelateerd aan kanker. Lees meer »

Preview

Achtergrond

Het beleid na een splenectomie

| Het toenemende inzicht in de functie van de milt heeft geleid tot een scherpere indicatiestelling voor een splenectomie. Verwijdering van de milt vindt plaats om uiteenlopende redenen, waaronder hematologische aandoeningen, maligniteiten en na trauma’s. Tegenwoordig heeft een laparoscopische splenectomie de voorkeur. Ondanks de grotere inspanningen die worden verricht om de milt te behouden, is de incidentie van splenectomie in Nederland nog bijna 1000 per jaar. Lees meer »

PreviewWDV3Q1JS

Achtergrond

Psychologische stress en diabetes

| Er zijn aanwijzingen dat psychologische stress, zoals die wordt ervaren door mensen met een depressie of een angststoornis, een uitwerking heeft op de slijtage van het lichaam. Het hebben van zo’n stoornis bleek geassocieerd met veroudering van de cellen. Personen met stemmings- of angststoornissen hebben een sterk verhoogde kans op het ontwikkelen van verschillende ouderdomsziekten zoals diabetes. Lees meer »