Cardiologie

978-90-368-1386-0_179_Fig2_HTML

Kleine klachten

Het beleid bij een hematoom tussen nagel en nagelbed

| Bij een bloeding onder het nagelbed door trauma ontstaat de pijn vaak na enkele uren, wanneer de druk is toegenomen. Globaal geschat is de incidentie 0,85-1,70 per 1000 patiënten per jaar: gemiddeld ziet de huisarts in een normpraktijk 2-4 gevallen per jaar, meer mannen dan vrouwen. De pijn is meestal de reden om het spreekuur te bezoeken. Lees meer »

Preview

Achtergrond

Extra zuurstof bij symptomen van myocardinfarct heeft geen voordeel

| Het toedienen van zuurstof heeft geen voordeel ten opzichte van omgevingslucht bij patiënten met symptomen van een myocardinfarct zonder hypoxemie. Dat blijkt uit de DETO2X-AMI trial, een Zweedse studie die is uitgevoerd vanwege gebrek aan bewijs dat zuurstoftoediening iets zou toevoegen. De resultaten werden vorige week bekendgemaakt op een Late-Breaking Clinical Trial Session van het ESC-congres in Barcelona. Lees meer »

Preview

Achtergrond

Het beleid na een splenectomie

| Het toenemende inzicht in de functie van de milt heeft geleid tot een scherpere indicatiestelling voor een splenectomie. Verwijdering van de milt vindt plaats om uiteenlopende redenen, waaronder hematologische aandoeningen, maligniteiten en na trauma’s. Tegenwoordig heeft een laparoscopische splenectomie de voorkeur. Ondanks de grotere inspanningen die worden verricht om de milt te behouden, is de incidentie van splenectomie in Nederland nog bijna 1000 per jaar. Lees meer »

41045_2017_38_Fig2_HTML

Achtergrond

Minder sterfte bij matige hypertensie 85-plusser

| Over de prognostische betekenis van hoge bloeddruk bij de oudste ouderen is weinig bekend. Uit de Leiden 85-plus Studie bleek dat er geen relatie bestaat tussen hoge bloeddruk en sterfte bij de ouderen. Het omgekeerde was wel het geval: de groep personen met de laagste bloeddruk had de hoogste cardiovasculaire mortaliteit, met name de groep mensen die bij de huisarts als hypertensief stond geregistreerd. Lees meer »

PreviewK30D9YGZ

Casus

Jonge leraar met subacute endocarditis

| Een 32-jarige leraar komt na een vakantie in Duitsland ziek thuis en gaat naar de huisarts. Deze denkt op grond van de koorts en kortademigheid aan een luchtweginfectie en schrijft hem tien dagen amoxicilline voor. Aanvankelijk verbeteren de klachten, maar ongeveer een week later komen de klachten terug. Een week later komt ook de koorts weer terug (38–38,5 °C), neemt de eetlust af en valt hij 6 kg af. Hij krijgt ook een doffe hoofdpijn in het voorhoofd en een stekend gevoel op de borst. De huisarts besluit de patiënt te laten opnemen in het ziekenhuis. Lees meer »

41045_2017_35_Fig3_HTML

Achtergrond

Diagnosticeren van ritmestoornissen en hartfalen door de huisarts

| De meerwaarde van het ECG in de huisartsenpraktijk is vooral gelegen in het diagnosticeren van ritmestoornissen (zoals atriumfibrilleren) en hartfalen. Daarnaast kan het ECG worden gebruikt bij bepaalde klachtenpatronen, zoals hartkloppingen. Minder meerwaarde heeft het in de screening van patiënten op hart- en vaatziekten. In acute situaties, zoals pijn op de borst, wordt het maken van een ECG in de eerste lijn niet aanbevolen, maar is het belangrijk de patiënt direct door te sturen naar het ziekenhuis. Lees meer »

Preview

Casus

27-jarige man met Henoch-Schönlein-purpura

| Wouter Berkelaar (27) komt op het spreekuur met niet-wegdrukbare rode vlekjes op beide benen. Sommige jeuken en het aantal plekjes neemt toe: van voeten naar onderbenen en nu zelfs naar bovenbenen. De patiënt denkt zelf aan een allergische reactie, mogelijk op sushi. Bij navraag vertelt hij dat hij enkele weken geleden keelpijn heeft gehad, met koorts. Verder voelt hij zich nu goed. Lees meer »

Fotolia_80536850_Subscription_Yearly_XL.jpg

Kleine klachten

Vaginaal bloedverlies bij zuigelingen

| Vaginaal bloedverlies bij zuigelingen is een macroscopisch waarneembare bloeding uit de schede bij meisjes van 0 tot 1 jaar. Meestal een fysiologisch verschijnsel bij pasgeboren meisjes, die door de foetale bloedsomloop moederlijke hormonen hebben gekregen. In de laatste zwangerschapsweken treedt differentiatie van het foetale uterusslijmvlies op. Lees meer »

Fotolia_43579227_Subscription_XXL.jpg

Q & A

Wanneer duidt rugpijn op een aneurysma aortae abdominalis?

| In de westerse wereld is het barsten van een aneurysma aortae abdominalis de doodsoorzaak bij 1,5-2% van de mannelijke populatie boven de 65 jaar. In een Nederlandse studie werd ooit de mannelijke populatie van 60 tot 80 jaar in 23 huisartspraktijken (60.000 inwoners) onderzocht. Daarbij werd een hoge prevalentie van het aneurysma aortae abdominalis van 8,1% gemeten. Wanneer moet de huisarts bij rugpijn aan een aneurysma aortae abdominalis denken? Lees meer »

Fotolia_93881454_Subscription_Yearly_XL.jpg

E-learning

DOAC’s in de huisartsenpraktijk

| Recent heeft het NHG een nieuw standpunt anticoagulantia gepubliceerd waarbij er geen voorkeur meer aangegeven wordt voor de cumarinederivaten. De DOAC’s worden sindsdien ook vergoed op recept van de huisarts, wat een aantal verwijzingen naar de specialist overbodig zal maken. Maar wat zijn de voor- en nadelen en de (contra) indicaties van de diverse DOAC’s? Hoe lang moeten deze middelen voorgeschreven? Zijn er interacties met andere geneesmiddelen? Welke voorwaarden worden gesteld als de huisarts een recept wil voorschrijven? In deze nascholing wordt besproken waar de huisarts rekening mee moet houden als hij deze middelen initieert of herhaalt. Lees meer »