Extra zuurstof bij symptomen van myocardinfarct heeft geen voordeel

Het toedienen van zuurstof heeft geen voordeel ten opzichte van omgevingslucht bij patiënten met symptomen van een myocardinfarct zonder hypoxemie. Dat blijkt uit de DETO2X-AMI trial, een Zweedse studie die is uitgevoerd vanwege gebrek aan bewijs dat zuurstoftoediening iets zou toevoegen. De resultaten werden vorige week bekendgemaakt op een Late-Breaking Clinical Trial Session van het ESC-congres in Barcelona.

Al langere tijd wordt gedacht dat zuurstof bij patiënten met symptomen van een ischemisch myocardinfarct de infarctgrootte reduceert en daarmee complicaties voorkomt of reduceert. Dit wordt aanbevolen door de richtlijnen, maar het klinisch voordeel ervan is echter nooit bewezen. “Er is eerder sprake van traditie”, zei Robin Hofmann van de Universiteit van Edinburgh tijdens de sessie.

Eerder onderzoek, de AVOID trial zou zelf hebben laten zien dat zuurstoftoediening het infarct alleen maar verergert. Dit leidde dan ook tot het grotere onderzoek, dat laat zien dat het geven van extra zuurstof overbodig is. Bovendien is er ook een risico van systemische inflammatie of vorming van reactive oxygen species (ROS).

Statistisch niet verschillend

In de DETO2X-AMI-trial, een prospectieve, gerandomiseerde, open-label trial werden 6.229 patiënten geïncludeerd. Het ging bij hen om een vermoedelijke infarct. De helft van de patiënten kreeg via een masker zuurstof. De andere helft ademde gewoon de omgevingslucht. Na een jaar bleken de sterftecijfers tussen de twee groepen niet statistisch verschillend: 5,0% in de zuurstofgroep versus 5,1% in de luchtgroep. Tussen de groepen was geen verschil in het primaire eindpunt mortaliteit (HR 0.97, 95% CI 0.79-1.21, P=0.8). De eventcurves liepen vrijwel gelijk. Ook was er geen significant verschil tussen de twee groepen voor secundaire eindpunten, waaronder het risico op een nieuwe hartaanval of hartspierbeschadiging gemeten door markers in het bloed.
Zelfs bij patiënten met een hoog risico, zoals rokers, oudere patiënten, patiënten met diabetes of patiënten met eerdere hartziekten, waren de resultaten vergelijkbaar met betrekking tot sterfte binnen een jaar.

Guidelines aanpassen

De ESC-richtlijnen raden bij patiënten met STEMI zuurstof aan (via een masker) wanneer zij niet meer ademen, hypoxisch zijn of hartfalen hebben. Het systematisch gebruik van zuurstof bij patiënten zonder hartfalen of dyspnoe is onzeker.
“De ESC-richtlijnen zijn geleidelijk verschoven naar een restrictiever zuurstofverbruik,” zei auteur prof. Stefan James, cardioloog aan de Uppsala universiteit, Uppsala, Zweden. “Hoewel de huidige aanbevelingen alleen op deskundig advies zijn gebaseerd, kunnen we nu belangrijke nieuwe gegevens uit onze grote klinische proef toevoegen. De studieresultaten zullen waarschijnlijk een directe impact hebben op de klinische praktijk en de toekomstige richtlijnen. Onze bevindingen ondersteunen niet het routinematig gebruik van zuurstoftherapie bij alle patiënten met symptomen van een infarct. Het algemeen gebruik van zuurstof in deze gevallen is nog steeds wijdverspreid in de wereld, maar kan nu worden aangepast.”

Bron: Mednet

Beeld: PicScout


 

Tip

Het ECG en het angiogram bij een acuut hartinfarct

  • F. Zijlstra, W.A. Dijk, B.M.A. Munstra, M. Munstra
  • 9789031378210