Diabetes

Casus

Tintelingen in de voet bij patiënt met diabetes type 1

| Menno Zuijderduin (59) is bekend met diabetes type 1. Hij is altijd goed ingesteld op insuline. De laatste tijd heeft hij last van tintelingen in zijn voeten. Hij heeft minder gevoel in zijn voeten en wondjes genezen minder snel. Hij vertelt de huisarts dat hij ’s nachts soms pijnscheuten in zijn voeten heeft. De huisarts ziet verkleuringen aan de tenen en vermoedt een diabetische voet door neuropathie. Lees meer »

Achtergrond

Erectiestoornis bij diabetes type 2

| Erectiestoornissen bij diabetes mellitus komen veel voor. Ze zijn multifactorieel bepaald. PDE-5-remmers vormen een effectief onderdeel van de behandeling naast praten over seks. Geef bij het voorschrijven goede uitleg en instructies over het gebruik van PDE-5-remmers. Dit verhoogt de effectiviteit ervan aanzienlijk. In dit artikel gaat Patrick Dielissen, huisarts in Nijmegen en lid van de NHG-expertgroep Seksuele Gezondheid, hier nader op in. Lees meer »

Kleine klachten

Capsulitis adhaesiva

| De capsulitis adhaesiva, ook wel frozen shoulder genoemd, is een invaliderende en in het eerste stadium zeer pijnlijke aandoening van de schouder. Het ziektebeeld wordt gekenmerkt door een pijnlijke synoviitis van het glenohumerale gewricht, gevolgd door fibrosering van het gewrichtskapsel waardoor forse bewegingsbeperkingen ontstaan. Diabetes mellitus wordt geassocieerd met capsulitis. Lees meer »

Q & A

Hoe vaak is er bij ulcus cruris sprake van een veneuze circulatiestoornis

| Ulcus cruris (open been) heeft een geringe of geen genezingstendens. In ieder geval is vasculaire insufficiëntie de hoofdoorzaak. Dit leidt tot verhoging van de druk in de venen en het capillaire vaatbed met als gevolg afwijkingen aan het capillaire vaatbed en veranderingen in de cutis en subcutis. In hoeveel procent van de gevallen wordt ulcus cruris veroorzaakt door een veneuze circulatiestoornis? Lees meer »

Q & A

Kun je door niet te ontbijten diabetes bevorderen?

| Al langer zijn er tekenen die erop wijzen dat het structureel overslaan van het ontbijt door kinderen voor lagere biochemische markers zorgt die gerelateerd zijn aan het ontstaan van diabetes mellitus. Het is de vraag of werkelijk dat zo is. Lees meer »

Achtergrond

Psychologische stress en diabetes

| Er zijn aanwijzingen dat psychologische stress, zoals die wordt ervaren door mensen met een depressie of een angststoornis, een uitwerking heeft op de slijtage van het lichaam. Het hebben van zo’n stoornis bleek geassocieerd met veroudering van de cellen. Personen met stemmings- of angststoornissen hebben een sterk verhoogde kans op het ontwikkelen van verschillende ouderdomsziekten zoals diabetes. Lees meer »

Q & A

Wat staat er bij een hyperosmolair coma op de voorgrond?

| Als de bloedglucose stijgt boven de 10-13 mmol/l, kunnen klachten ontstaan zoals veel dorst, polyurie, wazig zien en gewichtsverlies. De hyperglykemie wordt in het algemeen veroorzaakt door insulinetekort, bijvoorbeeld door vergeten of onderdosering van de medicatie, of door afname van de insulinewerking door stresssituaties, een intercurrente infectie of door medicatie (bijvoorbeeld een prednisonstootkuur). Wat staat er op de voorgrond als er bij patienten met type 2 diabetes een hyperosmolair coma optreedt? Lees meer »

Casus

Destructieve jicht bij diabetes en vaatlijden

| De 80-jarige Maria van Nijveld meldt zich op de poli van de podotherapeut binnen het ziekenhuis, met zeer wisselend ingestelde diabetes type 2. Deze wordt gecompliceerd door onder meer retinopathie (status na laserbehandeling beiderzijds), nefropathie met microalbuminurie en perifere neuropathie, coronair lijden en een ischemisch cerebrovasculair accident (ICVA). Lees meer »

Achtergrond

Diabetes-jaargesprek als deel van zorg op maat

| Elke patiënt met diabetes op unieke wijze benaderen. Dat is de kern van het personalized diabetes care model, ontwikkeld door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) in samenwerking met prof. Guy Rutten (UMCU) en prof. Eelco de Koning (LUMC). Kortweg: zorg op maat. Ook de patiënt zelf krijgt een groter aandeel in het gesprek. Aan de hand van vier vragen kan hij zich voorbereiden. Lees meer »