Hoe vaak is er bij ulcus cruris sprake van een veneuze circulatiestoornis

Ulcus cruris (open been) heeft een geringe of geen genezingstendens. In ieder geval is vasculaire insufficiëntie de hoofdoorzaak. Dit leidt tot verhoging van de druk in de venen en het capillaire vaatbed met als gevolg afwijkingen aan het capillaire vaatbed en veranderingen in de cutis en subcutis. In hoeveel procent van de gevallen wordt ulcus cruris veroorzaakt door een veneuze circulatiestoornis?

De verhoging van de druk in de venen en het capillaire vaatbed en de afwijkingen aan het capillaire vaatbed en veranderingen in de cutis en subcutis leiden uiteindelijk tot oedeem, een afnemende dikte van de huid, hyperpigmentatie en uiteindelijk het ulcus.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken voor een ulcus cruris: een veneuze circulatiestoornis, arteriële circulatiestoornis, microcirculatiestoornis of een lymfecirculatiestoornis. Maar in 80 procent van de gevallen is er een veneuze circulatiestoornis.

Prevalentie

Onder de 45 jaar komt een ulcus cruris varicosum nauwelijks voor, de kans wordt groter met het stijgen van de leeftijd van de patiënt. De aandoening komt bij vrouwen driemaal vaker voor dan dat het bij mannen voorkomt.

Risicoverhogende factoren

De diagnose wordt gesteld op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek. De anamnese is vooral gericht op het achterhalen van onderliggende factoren. In de anamnese wordt ook gevraagd naar risicoverhogende factoren, zoals roken, immobiliteit, overgewicht, slechte voedingstoestand, immobiliteit of een staand beroep. Risicoverhogende aandoeningen zijn diabetes en hypertensie. Bij het lichamelijk onderzoek wordt aandacht besteed aan lokalisatie en grootte van het ulcus, inspectie van de wondranden en wondbodem.
Er wordt ook gekeken naar doorbloeding van de benen en tekenen van veneuze insufficiëntie. Daarnaast worden aspecten van de omgeving meegenomen, zoals oedeem, erytheem, eczeem en vasculitis.

Compressietherapie

De behandeling bestaat uit voorlichting, wondbehandeling en compressietherapie. Bij de voorlichting is het belangrijk te benadrukken dat de behandeling een langdurig proces is. De patiënt moet in rust de benen hoog leggen en zoveel mogelijk blijven bewegen. Oefeningen van enkel- en kniegewrichten zijn aan te raden.

Bron: Zakboek ziektebeelden dermatologie, ISBN 9789031364688

Foto: Fotolia/Sastomed GmbH


Tip

Dermatovenereologie voor de eerste lijn, Sillevis Smitt e.a., ISBN 9789031368082