Dossiers

Casus

Syndroom van Wallenberg

| Diederik de Bruin is 54 jaar. Hij woont op zichzelf, maar wordt verzorgd door een buurvrouw. Zij zet elke dag eten buiten voor zijn deur, in de hoop dat hij het op zal eten. De Bruin is al drie jaar niet meer op straat geweest. Hij heeft een infarct in zijn hersenstam doorgemaakt en lijdt hierdoor aan het syndroom van Wallenberg. Hij is altijd duizelig en heeft evenwichtsstoornissen. De slikproblemen, die hij meteen na het CVA had, zijn in de loop van de tijd wat afgenomen. Toch verslikt hij zich nog steeds regelmatig en hij durft daarom nauwelijks te eten. Lees meer »

Kleine klachten

Bètablokker bij tremor

| Kenmerk van de tremor is de ritmische, oscillerende beweging van het lichaamsdeel. Deze onwillekeurige beweging wordt gekenmerkt door de distributie (handen of hoofd), door een bepaalde frequentie (drie of twaalf cycli per seconden), door een bepaalde amplitude (grofslagig of fijnslagig) en door de omstandigheden waarin de tremor voorkomt. Lees meer »

Casus

Parasitaire huidinfectie

| In september meldt Maurits Welkoop (38) zich op het spreekuur. Hij is op vakantie in Guatemala geweest waar hij onder meer een lange kanotocht over de Rio Dulce heeft ondernomen. Sinds een week heeft hij een ‘pukkel’ op zijn hoofd, die niet wil genezen. Er komt regelmatig wat bloederig vocht uit. Welkoop heeft geen koorts en geen pijn. De plek jeukt een beetje. Hij wil graag weten of het kwaad kan. Lees meer »

Achtergrond

Bacteriële infectie zelden oorzaak astma-exacerbatie

| Een bacteriële infectie is zelden de oorzaak van een astma-exacerbatie en zou een complicerende factor kunnen zijn die gedurende een exacerbatie optreedt. Op klinische gronden is een onderscheid tussen een ongecompliceerde “virale” exacerbatie en een bacteriële exacerbatie moeilijk met zekerheid te maken. Lees meer »

Casus

52-jarige man met meralgia paraesthetica

| Een 52-jarige man met gloeiende, prikkende pijn aan de laterale voorzijde van zijn bovenbeen komt op het spreekuur. De pijn wordt erger als hij begint te lopen. Zijn been voelt verdoofd aan ten opzichte van de andere zijde. Er is geen bewegingsbeperking in de heup. Bij hyperextensie van de heup komt er rek op de zenuw en kunnen de klachten worden uitgelokt/verergerd. Het gebied van de paresthesie of dysesthesie is een afgrensbaar gebied en er is geen motorische uitval. Lees meer »

Casus

De suppletie van vitamine-D bij ouderen

| Truus de Waard is een 84-jarige, vitale vrouw. Zij komt op het spreekuur, omdat ze al weken zo’n pijn in haar bovenbenen heeft. Ook is ze doodmoe. Onlangs is ze gevallen. In haar voorgeschiedenis ziet de huisarts een hypertensie waarvoor De Waard hydrochloorthiazide gebruikt. Ze gebruikt verder geen medicatie. Bij lichamelijk onderzoek vindt de huisarts geen bijzonderheden. Ook het neurologisch onderzoek laat geen bijzonderheden zien; er is geen krachtsverlies en er zijn geen aanwijzingen voor een polyneuropathie. Truus de Waard weegt 57 kilo. Lees meer »

Kleine klachten

Dyspareunie is multifactoriële aandoening

| Dyspareunie kan vele oorzaken hebben en is meestal multifactorieel bepaald. Vroeger werd gedacht dat de oorzaak van dyspareunie bij vrouwen psychisch was. Tegenwoordig weten we dat dyspareunie vaak een combinatie is van een lichamelijke aandoening en psychosociale factoren. Vrouwen met dyspareunie hebben niet meer seksueel of lichamelijk geweld meegemaakt dan vrouwen zonder dyspareunie. Lees meer »