E-learning

E-learning

DOAC’s in de huisartsenpraktijk

| Recent heeft het NHG een nieuw standpunt anticoagulantia gepubliceerd waarbij er geen voorkeur meer aangegeven wordt voor de cumarinederivaten. De DOAC’s worden sindsdien ook vergoed op recept van de huisarts, wat een aantal verwijzingen naar de specialist overbodig zal maken. Maar wat zijn de voor- en nadelen en de (contra) indicaties van de diverse DOAC’s? Hoe lang moeten deze middelen voorgeschreven? Zijn er interacties met andere geneesmiddelen? Welke voorwaarden worden gesteld als de huisarts een recept wil voorschrijven? In deze nascholing wordt besproken waar de huisarts rekening mee moet houden als hij deze middelen initieert of herhaalt. Lees meer »

E-learning

Urine-incontinentie in de huisartspraktijk

| Urine-incontinentie (UI) is een erg frequent voorkomend probleem. Ondanks dat er goede behandelingsmogelijkheden zijn, blijven veel patiënten onbehandeld. Dit komt omdat veel patiënten geen hulp zoeken bij de huisarts. Maar ook als ze wel hulp zoeken, is de behandeling niet altijd optimaal. Betere kennis over etiologie en behandelingsmogelijkheden bij de huisarts kan de incontinentiezorg verbeteren.

  Lees meer »

E-learning

Dyspneu in palliatieve fase

| Dyspneu is in de palliatieve fase van patiënten met een maligniteit in het algemeen en bij het longcarcinoom in het bijzonder een frequent optredend symptoom, dat de kwaliteit van het leven ernstig kan beïnvloeden. In een speciale e-learningsmodule leert u, aan de hand van uitgebreide casuïstiek, dyspneu op een holistische wijze behandelen. Daarbij is niet alleen aandacht voor medicamenteuze therapie, maar ook voor existentieel lijden, psychische problematiek en sociale factoren. Lees meer »

E-learning

ADHD bij kinderen: de rol van de huisarts

| ADHD (Attention deficit/hyperactivity Disorder)  was tot voor kort een diagnose die zelden gesteld werd door de huisarts. In 2014 verscheen de NHG-Standaard ADHD  waarin wordt gesteld dat de huisarts in ieder geval de kenmerken die passen bij ADHD zou moeten herkennen en de ernst van de gedragsproblematiek zou moeten kunnen inschatten. Daarbij zou een eventuele behandeling gestart en gecontroleerd kunnen worden door de huisarts.  De NHG-Standaard ADHD bij kinderen geeft heldere handvatten voor de diagnose en behandeling van ADHD. Deze e-learning zal aan de hand van deze richtlijn de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen bespreken zodat u als huisarts kunt bepalen wat u in uw praktijk aan deze kinderen kunt en wilt bieden. Lees meer »

E-learning

Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis

| Polymyalgia rheumatica (PMR) is bij uitstek een aandoening die regelmatig bij ouderen voorkomt en veel invloed heeft op de zelfredzaamheid. Toch wordt PMR vaak over het hoofd gezien, omdat men denkt dat stijver worden hoort bij ouder worden. In deze e-learning krijgt u handvatten aangereikt om PMR te herkennen, te diagnosticeren en te behandelen. Tevens worden valkuilen bij diagnostiek en therapie behandeld. Lees meer »

E-learning

Atriumfibrilleren

| Tot voor kort waren de meeste patiënten met atriumfibrilleren (AF) onder controle bij de cardioloog. In het kader van substitutie worden patiënten met stabiel atriumfibrilleren steeds vaker terugverwezen naar de huisarts. Hoe vaak moeten deze patiënten gezien worden en waar moet de huisarts in zo’n geval op letten? En als u zelf een patiënt vindt met een onregelmatige pols, welk diagnostisch traject moet er dan volgen? Als er sprake blijkt van atriumfibrilleren, moet de patiënt dan een keer langs de cardioloog? In deze gratis en geaccrediteerde e-learning geeft kaderhuisart Leo Wielaart antwoord op deze vragen. Lees meer »

E-learning

Voedingsadvisering aan mensen met diabetes type 2

| Voeding speelt een belangrijke rol in de begeleiding en behandeling van diabetespatiënten. Maar welke voedingsmiddelen en voedingspatronen zijn geschikt voor patiënten met diabetes type 2? En wat is de rol van de huisarts, praktijkondersteuner en diëtist? In deze e-learning geven auteurs Hans van Wijland (kaderhuisarts diabetes) en Corien Maljaars (diëtist) informatie over voedingswetenschap, specifieke voedingsmiddelen en voedingspatronen die voor de diabetespatiënt geschikt zijn. Hierbij wordt gerefereerd aan de recent uitgekomen NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015 en de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad. Lees meer »

E-learning

Hartfalen

| Hartfalen is een aandoening die steeds vaker voorkomt, met name onder de oudere populatie. Voorheen werd gesproken over decompensatio cordis, tegenwoordig sluiten Nederlandse artsen zich aan bij het internationaal gebezigde heartfailure. In de e-learning Hartfalen gaat auteur kaderhuisarts Max Rubens in op het ziektebeeld, diagnostiek, behandeling en samenwerking met de tweede lijn. Lees meer »

E-learning

Vallen bij Ouderen

| Het komt regelmatig voor: ouderen die vallen. Het is in zo’n geval belangrijk om een bredere analyse van het valincident te uit te voeren: wat is er precies aan de hand? In de e-learning ‘Vallen bij ouderen’ helpt kaderhuisarts ouderen Karen van Eijk, de huisarts stap voor stap in de valanalyse. Daarbij is aandacht voor het voorkomen van valincidenten, behandeling en doorverwijzing naar andere zorgverleners. Lees meer »

E-learning

Astmabehandeling in de huisartsenpraktijk anno 2016

| In deze e-learning wordt het heterogene ziektebeeld astma besproken. U krijgt informatie over de diagnostische fase (anamnese, lichamelijk onderzoek, longfunctie, immunologische bepalingen), de behandelfase en ten slotte de monitoringsfase van astma bij volwassenen. Ook worden de wijzigingen in de nieuwe huisartsenrichtlijn weergegeven. Lees meer »