GGZ

Achtergrond

Psychische impact van inflammatoire darmziekten

| De verzamelnaam (idiopathische) chronisch-inflammatoire darmziekten (meestal IBD genoemd naar Inflammatory Bowel Disease) betreft een groep chronische darmontstekingen door onbekende oorzaak, waar colitis ulcerosa (CU) en de ziekte van Crohn (M. Crohn) toe gerekend worden. Ziekten als IBD dienen zich aan ‘zonder aanzien des persoons’ en hebben behoorlijk wat psychische impact. Lees meer »

Achtergrond

Als hypochondrie pathologisch wordt

| Huisartsen krijgen regelmatig hypochondere patiënten op het spreekuur. Veel van hen raadplegen liever een huisarts of medisch specialist voor verder somatisch onderzoek dan een psycholoog of psychotherapeut. In ernstige gevallen kan ook echt de diagnose hypochondrie gesteld worden. Dat gebeurt in de tweede lijn. Maar ook de huisarts speelt daarin een rol. Lees meer »

Q & A

Welke stoornissen in de zelfbeleving bestaan er?

| Het unieke menselijke vermogen van reflectief bewustzijn, beseffen dat men bestaat, kan veranderen in wisselende omstandigheden en nieuwe levensfasen. In deze zelfbeleving (zelfreflectie, ik-besef, zelfbewustzijn) worden twee aspecten onderscheiden die onderling nauw verstrengeld zijn: het zelfbeeld en de lichaamservaring. Welke stoornissen kunnen in het eerste geval optreden? Lees meer »

Achtergrond

De angst voor de bizarre verschijnselen

| Het contact van de huisarts met psychotische patiënten kent twee zeer verschillende momenten: de acute crisissituatie en de begeleiding in rustiger tijden. In de acute crisissituatie krijgt de huisarts gewoonlijk een alarmerend telefoontje van familieleden of buren over het gedrag van de patiënt. Er moet wat gebeuren, men voelt zich bedreigd. Hoewel er al langdurige en bizarre verschijnselen zijn, wordt hulp pas ingeroepen als de situatie acuut escaleert, bijvoorbeeld omdat de patiënt de deur niet meer open wil doen, of tot niets meer komt door steeds herhaalde rituelen. Lees meer »

Casus

‘Dokter, ik voel me een toeschouwer…’ (dysthymie)

| Jannie Kant komt bij de huisarts met klachten van somberheid. Ze vertelt: ‘Ik ben niet mensenschuw geworden of zo. Het is meer dat ik het niet prettig vind om te merken dat de hele familie het op een verjaardag naar de zin heeft terwijl ik me een soort toeschouwer voel. Ik weet nog heel goed hoe ik zelf altijd kon genieten van feestjes en het is heel pijnlijk om te merken dat dat nu compleet verdwenen is. Het verschil tussen anderen en mezelf is zo groot dat ik mezelf dat liever niet aan wil doen en liever wegblijf. Bovendien vind ik het vreselijk als mensen aan me vragen hoe het nu met me gaat.’ Lees meer »

Achtergrond

Plotseling geheugenverlies of dissociatieve amnesie

| Een plotselinge ernstige amnesie kan niet altijd verklaard worden door een organische aandoening. Soms is er sprake van een psychogene amnesie of, beter, dissociatieve amnesie . Dit treedt meestal abrupt op na een ingrijpende gebeurtenis, zoals de dood van een geliefde. De patiënt kan zich dan een belangrijk verontrustend voorval niet meer herinneren, in andere gevallen is er een ‘black-out’ voor een bepaalde heftige periode: selectieve amnesie. Lees meer »

Achtergrond

Somberheid of depressie door somatische aandoeningen

| Chronische somatische aandoeningen kunnen aanleiding geven tot een sombere stemming of een depressie. Dit geldt onder meer voor een hartinfarct of bypassoperatie, nierdialyse, endocriene stoornissen zoals hypo- en hyperthyreoïdie en neurologische stoornissen als een CVA, ziekte van Parkinson en multipele sclerose. Lees meer »

Achtergrond

De behandeling met antidepressiva

| Jaarlijks krijgen ruim 285.000 volwassenen een eerste depressie. Depressie komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Van de volwassen Nederlandse bevolking tot 65 jaar heeft 18,7 procent ooit in het leven met een depressieve stoornis te kampen gehad. Depressie komt vooral voor tussen 25 en 45 jaar en komt minder voor bij ouderen en kinderen. Ernstige vormen van depressie komen vooral bij mensen boven de 40 jaar voor. Lees meer »

Achtergrond

Gezinnen gebaat bij openheid

| Kindermishandeling en incest vormen zeer ernstige gezinsgeheimen. De meeste gezinsgeheimen blijken echter niet wereldschokkend te zijn. Gezinsleden die hun oren en ogen open hebben, weten in de regel allang hoe het zit. Daarom is al die voorzichtigheid en krampachtigheid tamelijk overdreven. Lees meer »

Achtergrond

Rouwcriterium in nieuw DSM-5 geschrapt bij vaststellen depressie

| In de DSM-5 is de omschrijving van de belangrijkste variant van de depressieve stemmingsstoornissen, de depressie, op enkele punten gewijzigd. Zo is het zogenoemde rouwcriterium geschrapt, waardoor een depressie slechts bij uitzondering kon worden gediagnosticeerd in de eerste 2 maanden na het verlies van een dierbare. In plaats daarvan is een noot aan de criteria toegevoegd waarin wordt gesteld dat het verlies van een dierbare bij een reeds kwetsbaar persoon typische symptomen van een depressie kan uitlokken. Lees meer »