Huisartspraktijk

Q & A

Welke vuistregels gelden bij de verslaglegging van lichamelijk onderzoek?

| Het vastleggen van de gegevens van lichamelijk onderzoek dient meerdere doelen. Het dwingt de arts de bevindingen helder, eenduidig en gestructureerd onder woorden te brengen. Noteer zo objectief mogelijk alle bevindingen, ook al kost dit veel tijd. Gebruik voor het noteren van aan- of afwezigheid van een bevinding een + of een −. Welke vuistregels gelden er? Lees meer »

Achtergrond

BSL en TCG bieden samen digitaal onderwijs voor huisartsen

| Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum (BSL) en The Competence Group (TCG) gaan samen digitaal onderwijs voor huisartsen aanbieden aan huisartsengroepen en zorggroepen. Het gezamenlijke aanbod bestaat uit bijna 30 geaccrediteerde e-learningmodules over een breed scala aan huisartsgeneeskundige onderwerpen. Lees meer »

Achtergrond

‘Breng als huisarts de ouderen in kaart’

| “De beste manier om de ouderenzorg in de huisartsenpraktijk te borgen is door samen met anderen in het team de oudere patiënten in kaart brengen en hen met enige regelmaat daadwerkelijk te zien.” Dat zegt huisarts Frank van Kemenade uit Panningen in een interview met het blad Praktische huisartsgeneeskunde. Samen met Janita Minderhoud-Oudenaarden, huisarts in Hoogeveen en kaderhuisarts ouderengeneeskunde, spreekt Van Kemenade op het PHG-jaarcongres op 12 oktober in Houten. Lees meer »

Q & A

Welke mogelijkheden zijn er voor de pensioenopbouw voor huisartsen?

| Als huisarts betaal ik jaarlijks een pensioenpremie aan Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH). Nu is er de laatste tijd nogal wat veranderd met betrekking tot de pensioenen in Nederland, dus ook bij SPH. Hoe zien de pensioenopbouw mogelijkheden er voor de huisarts tegenwoordig uit? Bas Dalmulder FFP AA RB adviseur/mede-eigenaar Arts en Accountant geeft antwoord. Lees meer »

Q & A

Wat is een praktijkkeurmerk?

| Om aan de buitenwereld te laten zien dat er op de praktijk kwaliteit geleverd wordt, kan een praktijk een keurmerk krijgen. Onafhankelijke organisaties die dat proces van het verkrijgen van een keurmerk (accreditering) begeleiden zijn KEMA-keur en het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). De NHG-Praktijkaccreditering (NPA) zorgt voor een jaarlijkse audit, het onderzoek of de praktijk goed functioneert. Er wordt gecontroleerd of de gestelde doelen met betrekking tot de verbeterplannen zijn gehaald en er wordt getoetst of de praktijk voldoet aan de gestelde minimumeisen. Lees meer »

Q & A

Welke rechtsvorm kies ik voor mijn praktijk?

| Welke rechtsvormen kan ik kiezen als ik een eigen praktijk wil oprichten? Ik heb gelezen over verschillende vormen van samenwerking, maar krijg niet goed op een rijtje waar ik precies op moet letten en hoe ik dit moet vormgeven. De auteurs van het boek Ondernemen in de zorg antwoorden. Lees meer »