Kan ik privéspaargeld overhevelen naar mijn praktijkrekening?

Een huisarts heeft een spaartegoed van €100.000,  waarover zij 1 procent rente ontvangt en 1,2 procent inkomstenbelasting betaalt. Met €1000 rente moet zij over haar spaartegoed € 1200 inkomstenbelasting betalen. Ze heeft een praktijkrekening die behoort tot box 1. Ze zou geld besparen als ze haar spaargeld op haar zakelijke rekening zou storten. Mag dat fiscaal? Mr. J.H.Santing RB, fiscaal-jurist bij Noord Negentig accountants & Belastingadviseurs, geeft antwoord.

“Privéspaargelden behoren tot uw zogenaamde box 3-vermogen, waarover u 1,2 procent inkomstenbelasting betaalt. Hierbij moet worden uitgegaan van het saldo op 1 januari van het betreffende jaar.
Voor de hoogte van de in een onderneming aan te houden liquide middelen is fiscaal de financieringsbehoefte van uw onderneming bepalend. Als liquide middelen geen enkele functie uitoefenen binnen uw onderneming zal de fiscus stellen dat deze liquide middelen (deels) blijvend overtollig zijn en u deze (deels) tot uw box 3 vermogen moet rekenen.
Als u voornemens bent om op korte termijn in de praktijk een aanzienlijke investering te plegen kan dit een reden zijn om een behoorlijk saldo aan te houden op de zakelijke rekening.

Boxhopping

Een ander wapen dat de fiscus in stelling zou kunnen brengen is dat in de inkomstenbelasting een anti boxhopping-bepaling is opgenomen. Een vermogensbestanddeel dat gedurende een periode van niet meer dan drie achtereenvolgende maanden deel uitmaakt van box 1 of 2 (en zowel daarvoor als daarna van box 3), wordt ook in box 3 in aanmerking genomen als in die periode een peildatum ligt voor box 3. Voor een periode van vier tot zes maanden geldt in eerste instantie hetzelfde, behalve wanneer u aannemelijk kunt maken dat u hebt gehandeld uit zakelijke overwegingen.

Mits u de overheveling van gelden van box 3 naar box 1 tijdig plant en u bij grotere bedragen aannemelijk kunt maken dat deze noodzakelijk zijn voor uw praktijkvoering, kan er sprake zijn van fiscaal voordeel. Het tijdelijk overhevelen van gelden van box 3 naar box 1 levert geen besparing van box 3-heffing op.