Leidinggeven

Q & A

Welke rol neem ik als leidinggevende?

| Als praktijkhouder geef ik leiding aan verschillende medewerkers. Ik vind het lastig om daarin mijn rol te pakken. Wat is verstandig? De auteur van het boek Bedrijfskundige aspecten in de zorg geeft antwoord. Lees meer »

Achtergrond

Huisarts als leidinggevende: stapsgewijs leidinggeven

| De stijl van leidinggeven van de huisarts moet goed afgestemd zijn op het ontwikkelingsniveau van de medewerker. Een goede stijl leidt tot een prettige en effectieve samenwerking, een verkeerde stijl tot ontevredenheid, vooral op de lange duur. Bij een medewerker die zich opgewerkt heeft van niveau O1 (laag competent, hoog betrokken) tot niveau O4 (hoog competent, hoog betrokken) moet een leidinggevende zijn stijl laten ‘meegroeien’ van S1 (leiden) naar S4 (delegeren). Lees meer »

Q & A

Wat zijn de gevolgen voor mijn personeel als ik met pensioen ga?

| Na lange tijd als huisarts een eigen praktijk te hebben gehad, komt mijn pensioen in zicht. Omdat ik in een wijk gevestigd ben waar op zich al veel huisartsen gevestigd zijn, bestaat er een kans dat ik geen opvolger voor mijn praktijk zal vinden en ik de praktijk zelf zal sluiten. Wat gebeurt er dan met mijn assistenten? Bas Dalmulder FFP AA RB adviseur/mede-eigenaar Arts en Accountant geeft antwoord. Lees meer »

Q & A

Wat kan ik doen aan demotivatie in mijn team?

| Ik heb het idee dat een van mijn assistentes niet meer zo gemotiveerd is. Ze lijkt ook haar collega’s negatief te beïnvloeden. Hoe herken ik demotivatie binnen mijn team en wat kan ik er vervolgens aan doen? Hoe zorg ik ervoor dat mijn hele team gemotiveerd blijft werken? Lees meer »

Q & A

Hoe delegeer ik onderzoeken aan mijn praktijkondersteuners?

| Als huisarts ligt mijn hart vooral bij het spreekuur. Het uitvoeren van bepaalde onderzoeken, zoals het inbrengen van een intrauterine device (IUD) of een cervixuitstrijkje vind ik minder boeiend. Ik wil dit delegeren aan mijn praktijkassistente. Hoe kan ik dit het beste doen? De auteurs van het boek Samenwerkingsperikelen in de huisartspraktijk geven antwoord. Lees meer »

Q & A

Waarom lopen onze praktijkvergaderingen altijd uit?

| Wij werken met vijf huisartsen in een maatschap. Maandelijks hebben we overleg en dit loopt bijna altijd uit. We werken met een agenda en een roulerende voorzitter en notulist, maar toch blijven de vergaderingen uitlopen. Hoe kunnen we dit voorkomen? Het boek Samenwerkingsperikelen in de huisartspraktijk geeft antwoord. Lees meer »

Q & A

Waar let ik op bij een sollicitatiebrief?

| ‘We zijn bezig met het werven van twee nieuwe assistentes voor ons gezondheidscentrum. We hebben echter niet heel veel ervaring met het aannemen van nieuwe mensen. Waar moeten we op letten bij het beoordelen van de sollicitatiebrieven?’ Dr. Erik Ranzijn, organisatiepsycholoog, directeur Roovos Organisatieontwikkeling geeft het antwoord. Lees meer »

Q & A

Hoe organiseer ik de jaargesprekken in mijn praktijk?

| Tijdens een HAGRO-vergadering hoorde ik van een van mijn collega’s dat hij ieder jaar met zijn medewerkers een functioneringsgesprek voert. Ik vraag me af of dit in onze praktijk ook nuttig is. Hoe pak ik dit het beste aan? A. Berendsen en J. Schuling, auteurs van het boek Samenwerkingsperikelen in de huisartspraktijk geven antwoord. Lees meer »

Achtergrond

De finesses van leidinggeven in de huisartsenpraktijk

| Huisartsen werden tot voor kort niet opgeleid om leiding te geven. Bijna elke arts moet, als hij een praktijk start, zelf maar uitzoeken hoe hij met zijn personeel omgaat. Ook als huisartsenpraktijken samengaan tot een HOED kan leidinggeven lastig zijn. De huisarts is toch geneigd loyaal te zijn aan zijn vroegere medewerkers. Docent Huisartsgeneeskunde Petra Wopereis en trainer en adviseur Erik Ranzijn gaan hier nader op in. Lees meer »

Q & A

Delegeren van praktijkwerkzaamheden in stappen

| Mijn collega-huisartsen en ik krijgen steeds meer taken op ons bordje. Een aantal daarvan moet ik delegeren aan onze praktijkondersteuner of de assistent. Ik vind het wel lastig om te delegeren. Kunt u mij een aantal tips geven? Organisatiepsycholoog Erik Ranzijn antwoordt. Lees meer »