Zorgverzekeringswet

Q & A

Is het recht op behandeling onbegrensd?

|

Het recht op behandeling wordt afgeleid onder meer van artikel 22 van de Grondwet. In dit artikel staan inspanningsverplichtingen voor de overheid geformuleerd. In het eerste lid van dit artikel staat: ’De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.’ Is dit recht op behandeling onbegrensd?

Lees meer »