Luchtwegaandoeningen

Q & A

Welke relatie bestaat er tussen het vena cava-syndroom en dyspneu?

| Bij patiënten met een gevorderde maligniteit treedt vaak dyspneu op die multifactorieel is. Ook het vena cava-syndroom (VCS-syndroom) kan een rol spelen. Hoe is de relatie tussen het VCS-syndroom en dyspneu? Longarts Sander de Hosson, auteur van de e-learning Dyspneu bij patiënten met een gevorderde maligniteit geeft hierop antwoord. Lees meer »

Achtergrond

De diagnostiek van longembolie

| Longembolie is nog steeds een van de meest gemiste diagnoses, met soms fatale afloop. De diagnose wordt soms gemist omdat deze niet eens wordt overwogen. Benauwdheid is de meestvoorkomende klacht. Lees meer »

Kleine klachten

Heesheid of dysfonie

| Naast heesheid vallen ook andere kwalificaties van de stem binnen de definitie van dysfonie, zoals een schor, gesluierd, geknepen of gebroken stemgeluid. De aandoening kan een aantal oorzaken hebben. Een ervan is acute laryngitis, meestal het gevolg van een bovensteluchtweginfectie of sterke overbelasting van de stem. Vervolgens kan chronische laryngitis de oorzaak zijn. Hierbij kan roken een rol spelen. Andere oorzaken zijn: poliepen, cysten, larynxcarcinoom, beschadiging van de innerverende zenuwen of een verandering van de spiertonus. Lees meer »

Achtergrond

Actief opsporingsbeleid bij COPD en chronische luchtwegobstructie

| De interventies bij de niet-medicamenteuze behandeling van patiënten met COPD en chronische luchtwegobstructie omvatten onder meer een actief opsporingsbeleid. Daarbij valt, naast de normale klachtengerichte benadering door de huisarts, te denken aan ‘screening’ en ‘case finding’. Screening is onderzoek van de bevolking op de aanwezigheid van ziekten, case finding is screening onder de personen met een bepaalde risicofactor. Lees meer »

Kleine klachten

Tongzenuwstimulator behandeloptie apneu

| Een tongzenuwstimulator wordt nu als mogelijkheid gegeven voor de oplossing van OSAS. Het innovatieve apparaatje, dat qua vorm en werking aan een pacemaker doet denken, wordt inmiddels vergoed vanuit het basispakket. Vooralsnog hebben alleen het St. Antonius en het OLVG in Amsterdam de kennis en kunde in huis om het kleine kastje bij patiënten te implanteren. Lees meer »

Achtergrond

Diffuse longafwijkingen

| Diffuse of fijnvlekkige longafwijkingen zijn longaandoeningen die op de thoraxfoto een diffuus patroon van versterkte longtekening teweegbrengen. Deze interstitiële afwijkingen kunnen een overwegend reticulair of nodulair patroon hebben. Er zijn meer dan 150 aandoeningen die een dergelijk beeld kunnen geven. Er is geen patroon dat kenmerkend is voor een bepaalde diagnose. Lees meer »

Q & A

Welk aanvullend onderzoek is er bij longemfyseem

| Bij longemfyseem bevindt zich te veel lucht in het perifere (distaal) deel van de bronchioli. De wanden van de longblaasjes zijn beschadigd; van het bindweefsel en elastine is veel verdwenen. De longen zijn groter en slapper. De diagnose wordt gesteld op grond van anamnese en lichamelijke onderzoek. Daarnaast vindt aanvullend onderzoek plaats. Welk aanvullend onderzoek is dat behalve een X-thorax? Lees meer »

Achtergrond

Astma en COPD vaak met combinatiepreparaat behandeld

| De combinatiepreparaten van inhalatiecorticosteroïden en luchtwegverwijders zijn populair, zowel bij astma als bij COPD. Huisartsen schrijven deze combinatie voor aan 38 procent van de volwassen patiënten met astma en aan 39 procent van de patiënten met COPD. Dit blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en het NIVEL in opdracht van Zorginstituut Nederland. Lees meer »

Q & A

Wat is precies de gunstige werking van zeewater bij constitutioneel eczeem?

| Zeewater heeft, door aanwezigheid van zouten, een gunstig effect op constitutioneel (atopisch) eczeem bij kinderen. Omdat eczeem een multifactorieel bepaalde huidziekte is, kan niet worden gesteld dat alleen het zeewater zelf dit resultaat bewerkstelligt. De combinatie van positieve factoren tijdens een verblijf aan zee leidt tot een (soms spectaculaire) verbetering van de huid. Hoe werkt dit precies? Lees meer »

Casus

Astma-COPD-overlapsyndroom

| Aukje de Vries, een 52-jarige alleenstaande schoonmaakster, is nieuw in de praktijk. De huisarts ziet haar vandaag vanwege al maanden aanhoudende hoestklachten. Ze vertelt bij inspanning al snel benauwd te zijn en af en toe piept ze. Ze is bekend met COPD, enkele jaren geleden vastgesteld met spirometrie. Ze rookt ongeveer tien sigaretten per dag en dat al ruim dertig jaar. Ze gebruikt één keer daags tiotropium. Ze wil graag andere medicatie proberen. De huisarts wil haar eerst opnieuw in kaart brengen door middel van anamnese en spirometrie. Lees meer »