Luchtwegaandoeningen

Kleine klachten

Heesheid of dysfonie

| Naast heesheid vallen ook andere kwalificaties van de stem binnen de definitie van dysfonie, zoals een schor, gesluierd, geknepen of gebroken stemgeluid. De aandoening kan een aantal oorzaken hebben. Een ervan is acute laryngitis, meestal het gevolg van een bovensteluchtweginfectie of sterke overbelasting van de stem. Vervolgens kan chronische laryngitis de oorzaak zijn. Hierbij kan roken een rol spelen. Andere oorzaken zijn: poliepen, cysten, larynxcarcinoom, beschadiging van de innerverende zenuwen of een verandering van de spiertonus. Lees meer »

Achtergrond

Bacteriële infectie zelden oorzaak astma-exacerbatie

| Een bacteriële infectie is zelden de oorzaak van een astma-exacerbatie en zou een complicerende factor kunnen zijn die gedurende een exacerbatie optreedt. Op klinische gronden is een onderscheid tussen een ongecompliceerde “virale” exacerbatie en een bacteriële exacerbatie moeilijk met zekerheid te maken. Lees meer »

Q & A

In hoeveel gevallen is een longtumor irresectabel?

| Longkanker bezet na borstkanker en darmkanker de derde plaats op de incidentieladder van maligniteiten. De incidentie in Nederland ligt rond de tienduizend nieuw gediagnosticeerde patiënten per jaar, waarbij het meestal gaat om de ‘niet-kleincellige’ vorm. Een huisarts in een normpraktijk ziet één of twee nieuwe longkankerpatiënten per jaar. Hoe vaak blijkt een longcarcinoom niet meer volledig weg te halen? Lees meer »

Q & A

Welke relatie bestaat er tussen het vena cava-syndroom en dyspneu?

| Bij patiënten met een gevorderde maligniteit treedt vaak dyspneu op die multifactorieel is. Ook het vena cava-syndroom (VCS-syndroom) kan een rol spelen. Hoe is de relatie tussen het VCS-syndroom en dyspneu? Longarts Sander de Hosson, auteur van de e-learning Dyspneu bij patiënten met een gevorderde maligniteit geeft hierop antwoord. Lees meer »

Casus

Astma-COPD-overlapsyndroom

| Aukje de Vries, een 52-jarige alleenstaande schoonmaakster, is nieuw in de praktijk. De huisarts ziet haar vandaag vanwege al maanden aanhoudende hoestklachten. Ze vertelt bij inspanning al snel benauwd te zijn en af en toe piept ze. Ze is bekend met COPD, enkele jaren geleden vastgesteld met spirometrie. Ze rookt ongeveer tien sigaretten per dag en dat al ruim dertig jaar. Ze gebruikt één keer daags tiotropium. Ze wil graag andere medicatie proberen. De huisarts wil haar eerst opnieuw in kaart brengen door middel van anamnese en spirometrie. Lees meer »

Achtergrond

De diagnostiek van longembolie

| Longembolie is nog steeds een van de meest gemiste diagnoses, met soms fatale afloop. De diagnose wordt soms gemist omdat deze niet eens wordt overwogen. Benauwdheid is de meestvoorkomende klacht. Lees meer »

Achtergrond

Actief opsporingsbeleid bij COPD en chronische luchtwegobstructie

| De interventies bij de niet-medicamenteuze behandeling van patiënten met COPD en chronische luchtwegobstructie omvatten onder meer een actief opsporingsbeleid. Daarbij valt, naast de normale klachtengerichte benadering door de huisarts, te denken aan ‘screening’ en ‘case finding’. Screening is onderzoek van de bevolking op de aanwezigheid van ziekten, case finding is screening onder de personen met een bepaalde risicofactor. Lees meer »

Kleine klachten

Tongzenuwstimulator behandeloptie apneu

| Een tongzenuwstimulator wordt nu als mogelijkheid gegeven voor de oplossing van OSAS. Het innovatieve apparaatje, dat qua vorm en werking aan een pacemaker doet denken, wordt inmiddels vergoed vanuit het basispakket. Vooralsnog hebben alleen het St. Antonius en het OLVG in Amsterdam de kennis en kunde in huis om het kleine kastje bij patiënten te implanteren. Lees meer »

Achtergrond

Diffuse longafwijkingen

| Diffuse of fijnvlekkige longafwijkingen zijn longaandoeningen die op de thoraxfoto een diffuus patroon van versterkte longtekening teweegbrengen. Deze interstitiële afwijkingen kunnen een overwegend reticulair of nodulair patroon hebben. Er zijn meer dan 150 aandoeningen die een dergelijk beeld kunnen geven. Er is geen patroon dat kenmerkend is voor een bepaalde diagnose. Lees meer »