Ouderen

Kleine klachten

Bètablokker bij tremor

| Kenmerk van de tremor is de ritmische, oscillerende beweging van het lichaamsdeel. Deze onwillekeurige beweging wordt gekenmerkt door de distributie (handen of hoofd), door een bepaalde frequentie (drie of twaalf cycli per seconden), door een bepaalde amplitude (grofslagig of fijnslagig) en door de omstandigheden waarin de tremor voorkomt. Lees meer »

Casus

De suppletie van vitamine-D bij ouderen

| Truus de Waard is een 84-jarige, vitale vrouw. Zij komt op het spreekuur, omdat ze al weken zo’n pijn in haar bovenbenen heeft. Ook is ze doodmoe. Onlangs is ze gevallen. In haar voorgeschiedenis ziet de huisarts een hypertensie waarvoor De Waard hydrochloorthiazide gebruikt. Ze gebruikt verder geen medicatie. Bij lichamelijk onderzoek vindt de huisarts geen bijzonderheden. Ook het neurologisch onderzoek laat geen bijzonderheden zien; er is geen krachtsverlies en er zijn geen aanwijzingen voor een polyneuropathie. Truus de Waard weegt 57 kilo. Lees meer »

Casus

‘Mijn man kan niets meer onthouden’

| De huisarts wordt geroepen bij een 67-jarige gepensioneerde man, die niet vaak het spreekuur bezoekt. Hij is punctueel van karakter en heeft episodisch astmatische klachten. Zijn echtgenote vertelt dat haar man sinds enkele uren niets meer kan onthouden. Hij is normaal wakker geworden en opgestaan en heeft deelgenomen aan het ochtendritueel van ontbijt en krant. Daarna is hij zich gaan douchen en aankleden. Toen hij om ongeveer half elf de kamer binnenkwam, merkte zijn vrouw dat er iets niet klopte: hij bleef steeds vragen hoe laat hij was opgestaan. Een bijzondere vorm van geheugenverlies. Lees meer »

Casus

Hartklepvervanging bij vitale ouderen

| Marga Kuipers, een actieve 85-jarige vrouw, komt bij de huisarts met klachten van pijn op de borst. Zij merkt dat zij geleidelijk aan lichamelijke beperkingen voelt bij huishoudelijk werk en bij het doen van de boodschappen. Ze is sneller moe. Bij lichamelijk onderzoek valt hoge bloeddruk op en een ruw systolisch geruis aan het hart, voorgeleid naar de tweede intercostaalruimte rechts en de carotiden. Ze vertelt de huisarts open te staan voor behandeling, ondanks haar hoge leeftijd. Lees meer »

Kleine klachten

Pruritus, een lastig symptoom

| Jeuk (pruritus) is een sensatie van de huid die dwingt tot krabben of wrijven. Het is een veelvoorkomende klacht op het spreekuur, vooral bij ouderen. Langdurig of ernstige jeuk zijn redenen om naar de dokter te gaan. Soms wordt jeuk uitgelokt door een onderliggende systemische ziekte, zoals diabetes mellitus. Voor veel artsen is het woord HUID(PASTA) een bekend ezelsbruggetje. Lees meer »

Achtergrond

Sarcopenie

| Sarcopenie wordt gezien als een aandoening die primair wordt veroorzaakt door veroudering en kan daarom optreden bij iedere oudere, ook bij de meest gezonde ouderen. Sarcopenie kan uiteindelijk zowel op functioneel als op metabool niveau grote gevolgen hebben. Voorbeelden van functionele gevolgen zijn mobiliteitsbeperkingen, vallen en opname in een ziekenhuis of verzorgingshuis. Een belangrijk metabool gevolg van sarcopenie is een verminderde glucosehomeostase, wat kan leiden tot diabetes mellitus. Lees meer »

Q & A

Hoe kan ik herkennen of een oudere mishandeld wordt en wat zijn de oorzaken?

| Ouderenmishandeling is net als kindermishandeling een beladen onderwerp. Toch zijn jaarlijks circa 200.000 ouderen > 65 jaar slachtoffer van mishandeling. De daders zijn vaak partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Hoe kan de huisarts herkennen of er sprake is van ouderenmishandeling. Elvira Schouten, huisarts, kaderarts ouderengeneeskunde geeft het antwoord. Lees meer »

Casus

Vrouw met paralytische ileus in de laatste levensfase

| Annie Wenselbach is 54 jaar, getrouwd en heeft drie dochters. Zes jaar geleden is zij geopereerd in verband met cervixcarcinoom en kreeg chemoradiatie in verband met lymfkliermetastasen. In de tijd na deze behandeling heeft de huisarts haar heel weinig gezien. Na een ziektevrije periode van vijf jaar krijgt ze pijn in de onderbuik. Dit blijkt veroorzaakt door een recidief. Daarbij heeft zij beiderzijds een hydronefrose en ascites. Lees meer »

Casus

Advance care planning bij longcarcinoom

| Anna Velthuijzen (76) heeft al elf jaar longcarcinoom. Dan ontstaat een recidief met metastasen en na enkele bestralingen krijgt ze van de longarts te horen dat er geen curatieve behandelopties meer zijn. Velthuijzen is een autonome vrouw en woont zelfstandig. Lees meer »

Kleine klachten

Verruca seborrhoica of ouderdomswrat

| De verruca seborrhoica of verruca senilis (ouderdomswrat) is een goedaardige huid- afwijking van de volwassen leeftijd. Voorkeurslokalisaties zijn de romp en het gelaat. De ontstaansoorzaak is onbekend. Mogelijk spelen zonlichtexpositie en familiair voorkomen een rol. De verruca seborrhoica ontstaat bij mensen vanaf de leeftijd van 30 jaar, voornamelijk bij individuen met een blanke huid. Lees meer »