Ouderen

PreviewCOKOTAYE

Casus

Vrouw met paralytische ileus in de laatste levensfase

| Annie Wenselbach is 54 jaar, getrouwd en heeft drie dochters. Zes jaar geleden is zij geopereerd in verband met cervixcarcinoom en kreeg chemoradiatie in verband met lymfkliermetastasen. In de tijd na deze behandeling heeft de huisarts haar heel weinig gezien. Na een ziektevrije periode van vijf jaar krijgt ze pijn in de onderbuik. Dit blijkt veroorzaakt door een recidief. Daarbij heeft zij beiderzijds een hydronefrose en ascites. Lees meer »

copd_kl

Casus

Advance care planning bij longcarcinoom

| Anna Velthuijzen (76) heeft al elf jaar longcarcinoom. Dan ontstaat een recidief met metastasen en na enkele bestralingen krijgt ze van de longarts te horen dat er geen curatieve behandelopties meer zijn. Velthuijzen is een autonome vrouw en woont zelfstandig. Lees meer »

978-90-368-1386-0_17_Fig1_HTML

Kleine klachten

Verruca seborrhoica of ouderdomswrat

| De verruca seborrhoica of verruca senilis (ouderdomswrat) is een goedaardige huid- afwijking van de volwassen leeftijd. Voorkeurslokalisaties zijn de romp en het gelaat. De ontstaansoorzaak is onbekend. Mogelijk spelen zonlichtexpositie en familiair voorkomen een rol. De verruca seborrhoica ontstaat bij mensen vanaf de leeftijd van 30 jaar, voornamelijk bij individuen met een blanke huid. Lees meer »

Preview

Casus

Neuropathie mogelijk door een vitamine B6-intoxicatie

| Kees Bakker is een 84-jarige man. Hij heeft pijn in zijn onderbenen en kan moeizamer lopen. Bij onderzoek valt onmiddellijk een hanetred op van zijn rechter been. De huisarts ziet een parese van de voetheffers, reflexen zijn verder op orde, duidelijk verminderde sensibiliteit aan beide voeten. Hij heeft geen rugklachten en de proef van Lasègue is negatief. Op verdenking van neuropathie wordt aanvullend lab verricht. Daarbij wordt een vitamine B6 gevonden van 3032 nmol/l (normaalwaarden 51-183), daarnaast is er een licht verhoogd gehalte van vitamine B1 en foliumzuur. Lees meer »

PreviewS33LN4AL

Achtergrond

Schaamte en angst bij oudermishandeling

| Jaarlijks worden circa 200.000 ouderen boven de 65 jaar slachtoffer van mishandeling. De daders zijn vaak partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. De huisarts heeft een taak in het herkennen hiervan. Lees meer »

PreviewIP0ELXLQ

Kleine klachten

Verschillende vormen tremoren

| Bij tremor onderscheiden we de rusttremor en de actietremor. In de anamneses en het klinische onderzoek moet aandacht worden besteed aan de volgende punten: de beschrijving van de tremor (in rust of in actie, over het hele lichaam, amplitude en frequentie?), het begin en verloop, eventueel familiair voorkomen en beïnvloedende factoren zoals alcohol of aandacht. Lees meer »

oud

Achtergrond

Minder ‘vlees op de botten’

| Sarcopenie wordt gezien als een aandoening die primair wordt veroorzaakt door veroudering en kan daarom optreden bij iedere oudere, ook bij de meest gezonde ouderen. Sarcopenie kan uiteindelijk zowel op functioneel als op metabool niveau grote gevolgen hebben. Voorbeelden van functionele gevolgen zijn mobiliteitsbeperkingen, vallen en opname in een ziekenhuis of verzorgingshuis. Een belangrijk metabool gevolg van sarcopenie is een verminderde glucosehomeostase, wat kan leiden tot diabetes mellitus. Lees meer »

palliatieve zorg

Achtergrond

Arts beslist over palliatieve sedatie

| Bij palliatieve sedatie is de arts verantwoordelijk voor het beleid. Dat betekent dat een arts niet tot palliatieve sedatie hoeft over te gaan als een patiënt daarom vraagt. Dat stelt de KNMG naar aanleiding van een tuchtuitspraak. De rechter stelt expliciet dat niet de patiënt of familie, maar de arts verantwoordelijk is voor het beleid. Daarmee bevestigt de rechter de KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie: het is aan de arts om te beslissen over het inzetten van palliatieve sedatie. Lees meer »

Preview1CDW6URR

Q & A

Welke onderdelen kent de ZPH-methodiek voor het onderkennen van functieverlies

| Het doel van het Zorgprogramma voor preventie en herstel (ZPH) is om risicofactoren voor onnodig functieverlies vroegtijdig te onderkennen, door met preventieve interventies verder functieverlies te voorkomen, een snelle terugkeer naar de thuissituatie te bevorderen en daar het functieherstel te behouden. Daarnaast heeft het ZPH het doel om de belasting van de mantelzorger te verminderen en de kwaliteit van de zorg zowel zorginhoudelijk als procesmatig te verbeteren. Welke drie onderdelen kent het ZPH? Lees meer »