Overig

Kleine klachten

Schaafwonden, het topje van de ijsberg

| Bij schaafwonden (excoriaties) zijn meestal alleen de epidermis en kleine delen van de dermis beschadigd. Uitgebreide schaafwonden zijn dikwijls verontreinigd. De voornaamste reden van consultatie is wondbehandeling. Ook kunnen ouders met hun kind komen voor pijnbestrijding en vragen over tetanusvaccinatie. De prognose van schaafwonden is goed. Diverse factoren, zoals een systeemziekte (bijvoorbeeld diabetes mellitus) en medicijngebruik (corticosteroïden, cytostatica) kunnen de wondgenezing nadelig beïnvloeden. Lees meer »

Q & A

Het beleid bij wond door honden- of kattenbeet

| Door een beet van hond of kat komen micro-organismen van het dierlijke gebit in de wond. Honden veroorzaken door de wijze van bijten en de anatomie van het gebit vooral scheurwonden en ‘crush’letsel; katten veroorzaken diep penetrerende wondjes. Wat is het beleid bij dergelijke wonden? Lees meer »

Kleine klachten

Pityriasis rosea

| Pityriasis rosea is een schilferende, soms sterk jeukende huidaandoening, die vooral voorkomt bij jongvolwassenen. Kenmerkend voor pityriasis rosea is een plaque mère, maar afwezigheid hiervan sluit de diagnose niet uit. De aandoening geneest spontaan binnen 2-12 weken. Lokale corticosteroïden of orale antihistaminica kunnen de jeuk verlichten. Lees meer »

Achtergrond

Panaritium (fijt)

| Panaritium oftewel fijt wordt veelal door een Staphylococcus aureus-infectie veroorzaakt. Deze infectie kan zich door pus uitbreiden naar dieper gelegen structuren zoals de subcutis, de pezen, het gewricht en zelfs tot op het bot. De aandoening is erg pijnlijk. Er moet altijd actie op ondernomen worden. Miskennen van deze aandoening kan ernstige gevolgen hebben voor de functie van de hand. Lees meer »

Kleine klachten

Spruw bij zuigelingen

| Spruw (Engels: thrush) is een acute pseudomembraneuze Candida-infectie van het mondslijmvlies. De spruw zoals hier besproken heeft niets te maken met de darmaandoeningen tropische en niet-tropische spruw (coeliakie). Lees meer »

Achtergrond

Henriëtte van der Horst over SOLK: ‘Bij onduidelijkheid moet je verwijzen’

| Huisartsen zien veel patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) op hun spreekuur. Wanneer SOLK blijvend zijn of vaak recidiveren kan dit grote consequenties hebben, zoals een verminderde kwaliteit van leven. Henriëtte van der Horst, huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde bij VUmc, houdt zich al geruime tijd bezig met SOLK en met de vraag hoe huisartsen er het beste mee kunnen omgaan. Lees meer »

Achtergrond

Penetrerend oogletsel

| Bij een penetrerend letsel is de oogbol geopend en is er een open verbinding met de buitenlucht. Een open verwonding wordt meestal door een scherp voorwerp veroorzaakt, bijv. een schaar, mes, glas (o.a. auto-ongevallen), kogeltje, scherpe metaalsplinter (hamer op beitel). Een open verwonding kan ook ontstaan door stompe traumata. Lees meer »

Achtergrond

Mucopolysacharidosen (MPS)

| Mucopolysacharidosen is een groep van autosomaal recessief-erfelijke stapelingsziekten op grond van lysosomale enzymdeficiëntie, gekenmerkt door stapeling van zure mucopolysachariden. Dit leidt, na een aanvankelijk normale ontwikkeling, tot progressieve schade aan diverse orgaansystemen en algehele achteruitgang. Lees meer »

Casus

Meisje met ziekte van Cushing

| De 18-jarige Betty heeft een afspraak op het spreekuur. Ze woont thuis met haar jongere broertje en haar beide ouders. De huisarts heeft haar nog nooit gezien. Ruim vier jaar geleden bezocht ze voor het laatst een collega van de huisarts met wat schilfering in het gezicht. Ze komt nu samen met haar moeder. Haar klacht is dat ze nu al twee keer een menstruatie heeft overgeslagen en ze vraagt zich af of dit kwaad kan. Lees meer »