978-90-368-0893-4_2_Fig3_HTML

Q & A

Welke vuistregels gelden bij de verslaglegging van lichamelijk onderzoek?

| Het vastleggen van de gegevens van lichamelijk onderzoek dient meerdere doelen. Het dwingt de arts de bevindingen helder, eenduidig en gestructureerd onder woorden te brengen. Noteer zo objectief mogelijk alle bevindingen, ook al kost dit veel tijd. Gebruik voor het noteren van aan- of afwezigheid van een bevinding een + of een −. Welke vuistregels gelden er? Lees meer »

PreviewGTNZ9QRU

Kleine klachten

Capsulitis adhaesiva

| De capsulitis adhaesiva, ook wel frozen shoulder genoemd, is een invaliderende en in het eerste stadium zeer pijnlijke aandoening van de schouder. Het ziektebeeld wordt gekenmerkt door een pijnlijke synoviitis van het glenohumerale gewricht, gevolgd door fibrosering van het gewrichtskapsel waardoor forse bewegingsbeperkingen ontstaan. Diabetes mellitus wordt geassocieerd met capsulitis. Lees meer »

Preview73V0CHIY

Kleine klachten

Heesheid of dysfonie

| Naast heesheid vallen ook andere kwalificaties van de stem binnen de definitie van dysfonie, zoals een schor, gesluierd, geknepen of gebroken stemgeluid. De aandoening kan een aantal oorzaken hebben. Een ervan is acute laryngitis, meestal het gevolg van een bovensteluchtweginfectie of sterke overbelasting van de stem. Vervolgens kan chronische laryngitis de oorzaak zijn. Hierbij kan roken een rol spelen. Andere oorzaken zijn: poliepen, cysten, larynxcarcinoom, beschadiging van de innerverende zenuwen of een verandering van de spiertonus. Lees meer »

978-90-368-1386-0_179_Fig2_HTML

Kleine klachten

Het beleid bij een hematoom tussen nagel en nagelbed

| Bij een bloeding onder het nagelbed door trauma ontstaat de pijn vaak na enkele uren, wanneer de druk is toegenomen. Globaal geschat is de incidentie 0,85-1,70 per 1000 patiënten per jaar: gemiddeld ziet de huisarts in een normpraktijk 2-4 gevallen per jaar, meer mannen dan vrouwen. De pijn is meestal de reden om het spreekuur te bezoeken. Lees meer »

164063_4_Nl_12_Fig3_HTML

Kleine klachten

Keeluitstrijkje als aanvullend onderzoek

| Keelpijn is een veelvoorkomende klacht, die meestal kortdurend is. We spreken dan van acute keelpijn (<14 dagen), waarbij veelal een ontsteking de oorzaak is. Duurt de klacht langer dan 14 dagen, dan spreken we van chronische keelpijn. Hierover zijn minder wetenschappelijke gegevens uit de eerstelijnsgezondheidszorg beschikbaar. Lees meer »

978-90-368-1386-0_32_Fig1_HTML

Kleine klachten

Pityriasis rosea

| Pityriasis rosea is een schilferende, soms sterk jeukende huidaandoening, die vooral voorkomt bij jongvolwassenen. Kenmerkend voor pityriasis rosea is een plaque mère, maar afwezigheid hiervan sluit de diagnose niet uit. De aandoening geneest spontaan binnen 2-12 weken. Lokale corticosteroïden of orale antihistaminica kunnen de jeuk verlichten. Lees meer »

PreviewCOKOTAYE

Casus

Vrouw met paralytische ileus in de laatste levensfase

| Annie Wenselbach is 54 jaar, getrouwd en heeft drie dochters. Zes jaar geleden is zij geopereerd in verband met cervixcarcinoom en kreeg chemoradiatie in verband met lymfkliermetastasen. In de tijd na deze behandeling heeft de huisarts haar heel weinig gezien. Na een ziektevrije periode van vijf jaar krijgt ze pijn in de onderbuik. Dit blijkt veroorzaakt door een recidief. Daarbij heeft zij beiderzijds een hydronefrose en ascites. Lees meer »

copd_kl

Casus

Advance care planning bij longcarcinoom

| Anna Velthuijzen (76) heeft al elf jaar longcarcinoom. Dan ontstaat een recidief met metastasen en na enkele bestralingen krijgt ze van de longarts te horen dat er geen curatieve behandelopties meer zijn. Velthuijzen is een autonome vrouw en woont zelfstandig. Lees meer »