Casus

De suppletie van vitamine-D bij ouderen

| Truus de Waard is een 84-jarige, vitale vrouw. Zij komt op het spreekuur, omdat ze al weken zo’n pijn in haar bovenbenen heeft. Ook is ze doodmoe. Onlangs is ze gevallen. In haar voorgeschiedenis ziet de huisarts een hypertensie waarvoor De Waard hydrochloorthiazide gebruikt. Ze gebruikt verder geen medicatie. Bij lichamelijk onderzoek vindt de huisarts geen bijzonderheden. Ook het neurologisch onderzoek laat geen bijzonderheden zien; er is geen krachtsverlies en er zijn geen aanwijzingen voor een polyneuropathie. Truus de Waard weegt 57 kilo. Lees meer »

Kleine klachten

Dyspareunie is multifactoriële aandoening

| Dyspareunie kan vele oorzaken hebben en is meestal multifactorieel bepaald. Vroeger werd gedacht dat de oorzaak van dyspareunie bij vrouwen psychisch was. Tegenwoordig weten we dat dyspareunie vaak een combinatie is van een lichamelijke aandoening en psychosociale factoren. Vrouwen met dyspareunie hebben niet meer seksueel of lichamelijk geweld meegemaakt dan vrouwen zonder dyspareunie. Lees meer »

Casus

Een zwelling in het scrotum

| De 22-jarige Lars Verhoog verschijnt op het spreekuur met een sinds enkele weken bestaande zwelling in de balzak links die geleidelijk in grootte is toegenomen. In het verleden werd vanwege een niet-ingedaalde bal een orchidopexie links uitgevoerd. Bij het lichamelijk onderzoek is een zwelling van de linkerbal te zien. Bij palpatie wordt een vaste niet-pijnlijke tumor palpabel in de linkerbal ontdekt. Lees meer »

Casus

Tintelingen in de voet bij patiënt met diabetes type 1

| Menno Zuijderduin (59) is bekend met diabetes type 1. Hij is altijd goed ingesteld op insuline. De laatste tijd heeft hij last van tintelingen in zijn voeten. Hij heeft minder gevoel in zijn voeten en wondjes genezen minder snel. Hij vertelt de huisarts dat hij ’s nachts soms pijnscheuten in zijn voeten heeft. De huisarts ziet verkleuringen aan de tenen en vermoedt een diabetische voet door neuropathie. Lees meer »

Achtergrond

Erectiestoornis bij diabetes type 2

| Erectiestoornissen bij diabetes mellitus komen veel voor. Ze zijn multifactorieel bepaald. PDE-5-remmers vormen een effectief onderdeel van de behandeling naast praten over seks. Geef bij het voorschrijven goede uitleg en instructies over het gebruik van PDE-5-remmers. Dit verhoogt de effectiviteit ervan aanzienlijk. In dit artikel gaat Patrick Dielissen, huisarts in Nijmegen en lid van de NHG-expertgroep Seksuele Gezondheid, hier nader op in. Lees meer »

Casus

‘Mijn man kan niets meer onthouden’

| De huisarts wordt geroepen bij een 67-jarige gepensioneerde man, die niet vaak het spreekuur bezoekt. Hij is punctueel van karakter en heeft episodisch astmatische klachten. Zijn echtgenote vertelt dat haar man sinds enkele uren niets meer kan onthouden. Hij is normaal wakker geworden en opgestaan en heeft deelgenomen aan het ochtendritueel van ontbijt en krant. Daarna is hij zich gaan douchen en aankleden. Toen hij om ongeveer half elf de kamer binnenkwam, merkte zijn vrouw dat er iets niet klopte: hij bleef steeds vragen hoe laat hij was opgestaan. Een bijzondere vorm van geheugenverlies. Lees meer »

Casus

Pijn in de rechterflank: niersteenaanval

| De echtgenote van een 37-jarige man belt de huisarts. Haar man heeft sinds enkele uren een heftige pijn in de rechterflank met misselijkheid en neiging tot braken. De urine zou donker gekleurd zijn. De huisarts denkt aan nierstenen, maar moet aanvullende vragen stellen. Wat is het verdere beleid? Lees meer »

Q & A

Waar let de huisarts op bij follow-up van chirurgisch verwijderd melanoom?

| De diagnose melanoom begint meestal bij de huisarts, en ook later in het traject van behandeling en follow-up is de huisarts vaak het aanspreekpunt van de patiënt. Waar moet de huisarts in de follow-up fase na het chirurgische verwijderen van een melanoom alert op zijn? In Ontwikkelingen in de oncologie wordt het antwoord gegeven. Lees meer »

Q & A

In hoeveel gevallen is een longtumor irresectabel?

| Longkanker bezet na borstkanker en darmkanker de derde plaats op de incidentieladder van maligniteiten. De incidentie in Nederland ligt rond de tienduizend nieuw gediagnosticeerde patiënten per jaar, waarbij het meestal gaat om de ‘niet-kleincellige’ vorm. Een huisarts in een normpraktijk ziet één of twee nieuwe longkankerpatiënten per jaar. Hoe vaak blijkt een longcarcinoom niet meer volledig weg te halen? Lees meer »