Achtergrond

Pijn bij dementie onderschat en onderbehandeld

| Pijn is het meest onderschatte en onderbehandelde probleemgebied bij dementie. Vergeleken met psychisch gezonde mensen krijgen personen met dementie minder pijnstilling bij eenzelfde aandoening (heupfractuur, artrose of kanker). Soms ervaren mensen met dementie minder pijn; de pijnprikkel bereikt de hersenen dan niet. Lees meer »

Q & A

Hoe kan ik herkennen of een oudere mishandeld wordt en wat zijn de oorzaken?

| Ouderenmishandeling is net als kindermishandeling een beladen onderwerp. Toch zijn jaarlijks circa 200.000 ouderen > 65 jaar slachtoffer van mishandeling. De daders zijn vaak partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Hoe kan de huisarts herkennen of er sprake is van ouderenmishandeling. Elvira Schouten, huisarts, kaderarts ouderengeneeskunde geeft het antwoord. Lees meer »

Kleine klachten

Pijn in het been bij kinderen

| Groeipijn is de meest voorkomende en bekendste oorzaak van pijn in een of beide benen bij kinderen. Het kenmerkt zich door een recidiverende diepe pijn gelokaliseerd in de spieren van de kuiten, de dijen, soms in de knieholten of de liezen, zelden periarticulair en nooit in de gewrichten zelf. Er zijn meer aandoeningen die pijn in het been bij kinderen veroorzaken. Lees meer »

Casus

Vrouw (78) met urineverlies door medicijn

| Marja de Visser (78) komt bij de huisarts voor controle van haar depressie. Haar man is een anderhalf jaar geleden overleden waarna ze steeds somberder is geworden. De Visser krijgt nu amitryptinine 75mg, dit werkt goed. Ze vertelt opgelucht dat het beter gaat. Aan het einde van het consult, vertelt ze opeens dat ze in toenemende mate last heeft van urineverlies en vraagt ze of ze geen recept kan krijgen voor incontinentiemateriaal. Lees meer »

Kleine klachten

Naevus naevocellularis

| Een naevus naevocellularis is een goedaardige huidafwijking, die berust op een overmaat van naevuscellen. Men spreekt ook wel van een naevus pigmentosus of moedervlek. Er zijn aangeboren en verworven moedervlekken. Maligne degeneratie komt zelden voor. Toch is de terechte vraag van patiënten aan huisartsen en dermatologen (10% van de consulten van een dermatoloog draait om deze vraag) of een bepaalde moedervlek goedaardig is of niet. Lees meer »

Achtergrond

Vaginale prolaps kwestie van aanleg

| Vaginale prolaps, ook wel ‘verzakking’ genoemd, is een veelvoorkomende aandoening, die voor de betroffen vrouwen veel hinder kan veroorzaken en de kwaliteit van leven sterk kan beïnvloeden. Sabrina Lince ontdekte in haar onderzoek dat naast de bekende risicofactoren voor het ontwikkelen van deze aandoening, zoals zwangerschap, bevalling en menopauze, ook erfelijkheid een belangrijke rol blijkt te spelen. Lees meer »

Kleine klachten

Schaafwonden, het topje van de ijsberg

| Bij schaafwonden (excoriaties) zijn meestal alleen de epidermis en kleine delen van de dermis beschadigd. Uitgebreide schaafwonden zijn dikwijls verontreinigd. De voornaamste reden van consultatie is wondbehandeling. Ook kunnen ouders met hun kind komen voor pijnbestrijding en vragen over tetanusvaccinatie. De prognose van schaafwonden is goed. Diverse factoren, zoals een systeemziekte (bijvoorbeeld diabetes mellitus) en medicijngebruik (corticosteroïden, cytostatica) kunnen de wondgenezing nadelig beïnvloeden. Lees meer »

Achtergrond

Klassieke risicofactoren en het identificeren van patiënten met een (sterk) verhoogd risico op hart- en vaatziekten | Proefschrift

| Patiënten met hart- of vaatziekten hebben over het algemeen een hoog risico om opnieuw een hart- of vaatziekte te krijgen. Het identificeren van patiënten met het hoogste risico is van belang, omdat deze patiënten waarschijnlijk meer baat hebben bij een intensievere behandeling van risicofactoren of het voorschrijven van nieuwe (vaak dure) medicijnen. Lees meer »