Horst van der, Henriëtte

Achtergrond

Henriëtte van der Horst over SOLK: ‘Bij onduidelijkheid moet je verwijzen’

| Huisartsen zien veel patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) op hun spreekuur. Wanneer SOLK blijvend zijn of vaak recidiveren kan dit grote consequenties hebben, zoals een verminderde kwaliteit van leven. Henriëtte van der Horst, huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde bij VUmc, houdt zich al geruime tijd bezig met SOLK en met de vraag hoe huisartsen er het beste mee kunnen omgaan. Lees meer »

Preview6CHNLO9T

Achtergrond

De rol van de huisarts bij oncologische aandoeningen

| In een gemiddelde huisartspraktijk van ruim 2.100 patiënten ziet een huisarts per jaar 25 nieuwe volwassen patiënten met kanker, en 73 volwassen patiënten die 0 tot 9 jaar geleden de diagnose kanker hebben gekregen. In de eerste 2 jaar na de diagnose hebben patiënten met kanker 11 contacten met de huisartsenpraktijk, ruim twee keer zoveel als het gemiddeld aantal contacten van alle volwassen Nederlanders. Twee tot 3 contacten zijn direct gerelateerd aan kanker. Lees meer »

Preview

Achtergrond

Het beleid na een splenectomie

| Het toenemende inzicht in de functie van de milt heeft geleid tot een scherpere indicatiestelling voor een splenectomie. Verwijdering van de milt vindt plaats om uiteenlopende redenen, waaronder hematologische aandoeningen, maligniteiten en na trauma’s. Tegenwoordig heeft een laparoscopische splenectomie de voorkeur. Ondanks de grotere inspanningen die worden verricht om de milt te behouden, is de incidentie van splenectomie in Nederland nog bijna 1000 per jaar. Lees meer »

PreviewWDV3Q1JS

Achtergrond

Psychologische stress en diabetes

| Er zijn aanwijzingen dat psychologische stress, zoals die wordt ervaren door mensen met een depressie of een angststoornis, een uitwerking heeft op de slijtage van het lichaam. Het hebben van zo’n stoornis bleek geassocieerd met veroudering van de cellen. Personen met stemmings- of angststoornissen hebben een sterk verhoogde kans op het ontwikkelen van verschillende ouderdomsziekten zoals diabetes. Lees meer »

PreviewS33LN4AL

Achtergrond

Schaamte en angst bij oudermishandeling

| Jaarlijks worden circa 200.000 ouderen boven de 65 jaar slachtoffer van mishandeling. De daders zijn vaak partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. De huisarts heeft een taak in het herkennen hiervan. Lees meer »

Panoramic conference room in modern office in New York City. Brown leather chairs and a white round table. 3D rendering.

Q & A

Welke rechtsvorm kies ik voor mijn praktijk?

| Welke rechtsvormen kan ik kiezen als ik een eigen praktijk wil oprichten? Ik heb gelezen over verschillende vormen van samenwerking, maar krijg niet goed op een rijtje waar ik precies op moet letten en hoe ik dit moet vormgeven. De auteurs van het boek Ondernemen in de zorg antwoorden. Lees meer »

PreviewWR2OQ473

Kleine klachten

Ziekte van Peyronie (peniscurvatuur)

| De ziekte van Peyronie is meestal een verworven aandoening waarbij harde fibrotische plaques gevormd worden in de wand van de corpora cavernosa. De oorzaak zou chronische microtraumata kunnen zijn. Soms treedt zelfs kraakbeen- of botvorming op in de plaque. Op de plaats van de plaque kan de wand van de zwellichamen tijdens de erectie niet goed meegeven, waardoor de penis aan die kant niet kan verlengen en dus kromtrekt bij de erectie. Lees meer »

41045_2017_38_Fig2_HTML

Achtergrond

Minder sterfte bij matige hypertensie 85-plusser

| Over de prognostische betekenis van hoge bloeddruk bij de oudste ouderen is weinig bekend. Uit de Leiden 85-plus Studie bleek dat er geen relatie bestaat tussen hoge bloeddruk en sterfte bij de ouderen. Het omgekeerde was wel het geval: de groep personen met de laagste bloeddruk had de hoogste cardiovasculaire mortaliteit, met name de groep mensen die bij de huisarts als hypertensief stond geregistreerd. Lees meer »

Business woman headache and stress

Achtergrond

Verschillende soorten hoofdpijn

| De relatie tussen de verschillende soorten hoofdpijn en de pathofysiologie die eraan ten grondslag ligt, is in veel gevallen onduidelijk. We onderscheiden een aantal goed gedefinieerde, primaire hoofdpijnsyndromen (migraine, spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn); de andere hoofdpijnvormen zijn secundaire hoofdpijnsyndromen. Lees meer »

Preview

Achtergrond

Diffuse longafwijkingen

| Diffuse of fijnvlekkige longafwijkingen zijn longaandoeningen die op de thoraxfoto een diffuus patroon van versterkte longtekening teweegbrengen. Deze interstitiële afwijkingen kunnen een overwegend reticulair of nodulair patroon hebben. Er zijn meer dan 150 aandoeningen die een dergelijk beeld kunnen geven. Er is geen patroon dat kenmerkend is voor een bepaalde diagnose. Lees meer »