PreviewKTXLS8VB

Q & A

Wanneer komt een patiënt in aanmerking voor een bariatrische ingreep?

| Steeds meer patiënten hebben overgewicht, al dan niet met comorbiditeit. Een bariatrische ingreep wordt al snel als ‘wondermiddel’ gezien. Maar wanneer is een dergelijke operatie geïndiceerd? Huisarts Françose Langens, auteur van de e-learning Bariatrische chirurgie en de langetermijncomplicaties geeft hierop antwoord. Lees meer »

PreviewGY22WGMG

Q & A

Waar let de huisarts op bij follow-up van chirurgisch verwijderd melanoom?

| De diagnose melanoom begint meestal bij de huisarts, en ook later in het traject van behandeling en follow-up is de huisarts vaak het aanspreekpunt van de patiënt. Waar moet de huisarts in de follow-up fase na het chirurgische verwijderen van een melanoom alert op zijn? In Ontwikkelingen in de oncologie wordt het antwoord gegeven. Lees meer »

41045_2015_18_Fig1_HTML

Achtergrond

Diabetes bij patiënten met psychische aandoeningen

| Patiënten met ernstige psychische aandoeningen én diabetes hebben vaak moeite met zelfmanagement. Als de huisarts, praktijkondersteuner en andere zorgverleners samenwerken om de hiaten in het zelfmanagement te ontdekken, heeft deze groep patiënten een beter perspectief. Dat stelt dr. Marian J.T. Oud in Bijblijven. Lees meer »

Preview3IW5LND6

Casus

Pijn in de rechterflank: niersteenaanval

| De echtgenote van een 37-jarige man belt de huisarts. Haar man heeft sinds enkele uren een heftige pijn in de rechterflank met misselijkheid en neiging tot braken. De urine zou donker gekleurd zijn. De huisarts denkt aan nierstenen, maar moet aanvullende vragen stellen. Wat is het verdere beleid? Lees meer »

Boy taking asthma inhaler

E-learning

Astma bij kinderen voorspellen met de CAPS

| Bij kinderen jonger dan 6 jaar kan de diagnose astma niet met zekerheid gesteld worden. In deze e-learning, astma bij kinderen, wordt ingegaan op de diagnostiek van astmatische klachten bi jonge kinderen met behulp van de klinische astmapredictiescore, de CAPS. Ook leert u meer over de behandeling van astmatsiche klachten bij kinderen onder de 6 jaar. De module is geschreven door huisarts Lonneke van der Mark, die ook de CAPS heeft geïntroduceerd en onderzocht. Lees meer »

Preview04GV6QQ1

Achtergrond

Tuberculose in de huisartsenpraktijk

| Huisartsen kunnen te maken krijgen met een reactivering van een latent aanwezige vorm van tbc (LTBI). De oorspronkelijk primaire haard is dan dikwijls niet meer zichtbaar. De klachten zijn vaak zeer atypisch. Dit stelt Wouter van Kempen in een update over tuberculose in het tijdschrift Bijblijven 5-2014. In het tweede nummer van Praktische huisartsgeneeskunde wordt dit artikel uit H&W besproken. Lees meer »

Fotolia_59589854_Subscription_Yearly_XXL.jpg

Achtergrond

Diagnostiek van pneunomie bij volwassenen

| Van alle patiënten die met hoest of andere klachten van een lage luchtweginfectie bij de huisarts komen, blijkt 5 procent pneunomie te hebben. Het is moeilijk om een pneunomie te onderscheiden van andere luchtweginfecties. Dit stelt Saskia van Vugt in een artikel in Huisarts en Wetenschap. In het tweede nummer van Praktische huisartsgeneeskunde wordt dit artikel uit H&W besproken. Lees meer »