Achtergrond

Organisatie ‘rondom’ de prostaat

| Hoe kan de ketenzorg voor prostaatkanker georganiseerd worden bij een verhoogde PSA-waarde? En wat zijn dan de transmurale afspraken? Komt een oudere man bij de huisarts met mictieklachten: een achtergrondverhaal over wat de huisarts het beste kan doen. Lees meer »

Q & A

Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek?

| Een jonge huisarts staat op het punt om, samen met zijn partner, een huis te kopen. Op basis van het gezamenlijk inkomen is de bank bereid hen een flink bedrag te lenen. Maar, zo stelt de huisarts:  ‘Om ons heen worden we gewaarschuwd over de mogelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Dat is mij niet bekend. Is er al een vooruitzicht dathet wordt afgeschaft? Bas Dalmulder FFP AA RB adviseur/mede-eigenaar Arts en Accountant, geeft antwoord op deze vraag. Lees meer »

Casus

Onbewezen wonderbehandelingen bij kanker

| Bij Jan Arendze (43) wordt de diagnose glioblastoom gesteld. Hij wordt behandeld met bestraling en chemotherapie. De prognose is ongunstig: drie maanden. Op internet leest hij over een Nederlandse patiënt die ook nog maar drie maanden te leven had, maar na behandeling in een Duits centrum na een halfjaar nog steeds in prima conditie was. Hij wil ook naar dat centrum. De zorgverzekeraar weigert de behandeling van 30.000 euro te vergoeden. Zijn huisarts legt hem uit dat zorgverzekeraars geen behandelingen vergoeden waarvan de werkzaamheid niet is aangetoond. Lees meer »

Q & A

Hoe krijg ik zicht op de mogelijkheden van e-health?

| Huisartsen zien dat e-health steeds belangrijker wordt, maar zij raken vaak het overzicht kwijt door alle mogelijkheden. Hoe weten zij waarmee ze het best kunnen en hoe kunnen zij de mogelijkheden ordenen? Saskia Timmer, e-health expert en directeur van Changing Healthcare Academy geeft het antwoord. Lees meer »

Achtergrond

Voeding bij oncologiepatiënten

| Het is een onjuiste opvatting dat kankerpatiënten géén voedingsondersteuning zouden moeten krijgen omdat dat de tumorgroei zou bevorderen. Voeding komt ten goede aan gewone cellen én tumorcellen, maar van onvoldoende voeding ondervindt de gastheer de meeste schade. Huisartsen gaan volgens de auteurs bij ongewild gewichtsverlies terecht voortvarend achter de primaire diagnose aan, maar vergeten de voedingsaspecten nogal eens. In het boek Ontwikkelingen in de oncologie schrijven de auteurs over ‘de aandacht die de voedingsaspecten verdienen’. Lees meer »

Casus

Gewrichtspijn bij aromataseremmers

| Tilly de Jager is 69 jaar. Zij is sinds tien jaar weduwe en heeft drie kinderen. Ze komt zelden bij haar huisarts, maar op een dag komt ze met klachten die wijzen op borstkanker. De huisarts stuurt haar door naar het ziekenhuis. Ze heeft een mammacarcinoom en krijgt twee chemokuren. Daarna ondergaat ze een mama-amputatie en begint ze met aromataseremmers. In de loop der tijd gaat het slechter met haar. De huisarts brengt onaangekondigd een huisbezoek. Lees meer »

Q & A

Wanneer komt een patiënt in aanmerking voor een bariatrische ingreep?

| Steeds meer patiënten hebben overgewicht, al dan niet met comorbiditeit. Een bariatrische ingreep wordt al snel als ‘wondermiddel’ gezien. Maar wanneer is een dergelijke operatie geïndiceerd? Huisarts Françose Langens, auteur van de e-learning Bariatrische chirurgie en de langetermijncomplicaties geeft hierop antwoord. Lees meer »

Achtergrond

Diabetes bij patiënten met psychische aandoeningen

| Patiënten met ernstige psychische aandoeningen én diabetes hebben vaak moeite met zelfmanagement. Als de huisarts, praktijkondersteuner en andere zorgverleners samenwerken om de hiaten in het zelfmanagement te ontdekken, heeft deze groep patiënten een beter perspectief. Dat stelt dr. Marian J.T. Oud in Bijblijven. Lees meer »

E-learning

Astma bij kinderen voorspellen met de CAPS

| Bij kinderen jonger dan 6 jaar kan de diagnose astma niet met zekerheid gesteld worden. In deze e-learning, astma bij kinderen, wordt ingegaan op de diagnostiek van astmatische klachten bi jonge kinderen met behulp van de klinische astmapredictiescore, de CAPS. Ook leert u meer over de behandeling van astmatsiche klachten bij kinderen onder de 6 jaar. De module is geschreven door huisarts Lonneke van der Mark, die ook de CAPS heeft geïntroduceerd en onderzocht. Lees meer »