copd_kl

Casus

Advance care planning bij longcarcinoom

| Anna Velthuijzen (76) heeft al elf jaar longcarcinoom. Dan ontstaat een recidief met metastasen en na enkele bestralingen krijgt ze van de longarts te horen dat er geen curatieve behandelopties meer zijn. Velthuijzen is een autonome vrouw en woont zelfstandig. Lees meer »

PreviewGTNZ9QRU

Kleine klachten

Capsulitis adhaesiva

| De capsulitis adhaesiva, ook wel frozen shoulder genoemd, is een invaliderende en in het eerste stadium zeer pijnlijke aandoening van de schouder. Het ziektebeeld wordt gekenmerkt door een pijnlijke synoviitis van het glenohumerale gewricht, gevolgd door fibrosering van het gewrichtskapsel waardoor forse bewegingsbeperkingen ontstaan. Diabetes mellitus wordt geassocieerd met capsulitis. Lees meer »

Fotolia_59589854_Subscription_Yearly_XXL.jpg

Achtergrond

Diagnostiek van pneunomie bij volwassenen

| Van alle patiënten die met hoest of andere klachten van een lage luchtweginfectie bij de huisarts komen, blijkt 5 procent pneunomie te hebben. Het is moeilijk om een pneunomie te onderscheiden van andere luchtweginfecties. Dit stelt Saskia van Vugt in een artikel in Huisarts en Wetenschap. In het tweede nummer van Praktische huisartsgeneeskunde wordt dit artikel uit H&W besproken. Lees meer »

rusty-barbwire-773385-m

Casus

Een patiënt met complexe pijn

| De heer Barendse is 57 jaar. Hij is verpleegkundige geweest, maar afgekeurd in verband met een depressie. Hij is ruim 25 jaar getrouwd. Zijn vrouw is huisvrouw en is 59 jaar. Zij hebben drie kinderen die het huis uit zijn en verspreid over het land wonen. Bij hem is een pancoast-tumor (niet-kleincellig bronchuscarcinoom in de longtop) links gesteld. Nu bezoekt hij u op het spreekuur omdat hij sinds een week weer toenemende pijn in de rug en in de linkerarm heeft. Lees meer »

oude man

Casus

‘Weer in balans’

| Meneer C. is 81 jaar oud en woont samen met zijn echtgenote. Hij is bij de huisarts bekend met de ziekte van Ménière, met hypertensie en oorsuizen. Als medicatie gebruikt hij betahistine 16 mg, nifedipine retard 30 en enalaprilmaleaat 5 mg. Hij komt zelden op consult, maar het contact met de huisarts is goed. Uit de screening blijkt dat hij past in het profiel ‘Complexe zorgbehoeften’. In de anamnese tijdens het eerste huisbezoek constateert de casemanager nieuwe problemen, zoals een aanzienlijk alcoholprobleem ‘om het hinderlijke oorsuizen te vergeten. Lees meer »

41045_2015_42_Fig1_HTML

Achtergrond

De diagnostiek van longembolie

| Longembolie is nog steeds een van de meest gemiste diagnoses, met soms fatale afloop. De diagnose wordt soms gemist omdat deze niet eens wordt overwogen. Benauwdheid is de meestvoorkomende klacht. Lees meer »

41045_2015_18_Fig1_HTML

Achtergrond

Bloedglucose heeft voorkeur boven HbA1c

| Hoewel er argumenten zijn om HbA1c te gaan gebruiken als diagnosticum voor diabetes mellitus, blijken er ook nog beperkingen. In een artikel hierover in Huisarts en Wetenschap nr. 10 van 2013 wegen de auteurs de voor- en nadelen van HbA1c-bepaling dan ook anders dan the American Diabetes Association. In Praktische huisartsgeneeskunde wordt dit artikel uit H&W besproken. Lees meer »

IMG_7940_k.jpg

Kleine klachten

Granuloma annulare

| Grannuloma annulare is een huidafwijking die vooral in het geval van multipele laesies significant vaker voorkomt bij diabetes, maar diabetes komt niet significant vaker voor bij patiënten met lokale granuloma annulare. In de rubriek Kleine Klachten wordt alle informatie over deze aandoening op een rijtje gezet. Lees meer »

images

Q & A

Draagt niet-ontbijten bij aan ontstaan diabetes?

| Vraag: Zorgt regelmatig en gezonder ontbijten door kinderen voor lagere biochemische markers die gerelateerd zijn aan het ontstaan van diabetes mellitus? Het antwoord wordt gegeven door Donin et al. die dit onderzochten in een onderzoek waarin bij kinderen van 9-10 jaar oud naar hun ontbijtgewoonten werd gevraagd. Lees meer »