Boy taking asthma inhaler

E-learning

Astma bij kinderen voorspellen met de CAPS

| Bij kinderen jonger dan 6 jaar kan de diagnose astma niet met zekerheid gesteld worden. In deze e-learning, astma bij kinderen, wordt ingegaan op de diagnostiek van astmatische klachten bi jonge kinderen met behulp van de klinische astmapredictiescore, de CAPS. Ook leert u meer over de behandeling van astmatsiche klachten bij kinderen onder de 6 jaar. De module is geschreven door huisarts Lonneke van der Mark, die ook de CAPS heeft geïntroduceerd en onderzocht. Lees meer »

Preview04GV6QQ1

Achtergrond

Tuberculose in de huisartsenpraktijk

| Huisartsen kunnen te maken krijgen met een reactivering van een latent aanwezige vorm van tbc (LTBI). De oorspronkelijk primaire haard is dan dikwijls niet meer zichtbaar. De klachten zijn vaak zeer atypisch. Dit stelt Wouter van Kempen in een update over tuberculose in het tijdschrift Bijblijven 5-2014. In het tweede nummer van Praktische huisartsgeneeskunde wordt dit artikel uit H&W besproken. Lees meer »

Fotolia_59589854_Subscription_Yearly_XXL.jpg

Achtergrond

Diagnostiek van pneunomie bij volwassenen

| Van alle patiënten die met hoest of andere klachten van een lage luchtweginfectie bij de huisarts komen, blijkt 5 procent pneunomie te hebben. Het is moeilijk om een pneunomie te onderscheiden van andere luchtweginfecties. Dit stelt Saskia van Vugt in een artikel in Huisarts en Wetenschap. In het tweede nummer van Praktische huisartsgeneeskunde wordt dit artikel uit H&W besproken. Lees meer »

rusty-barbwire-773385-m

Casus

Een patiënt met complexe pijn

| De heer Barendse is 57 jaar. Hij is verpleegkundige geweest, maar afgekeurd in verband met een depressie. Hij is ruim 25 jaar getrouwd. Zijn vrouw is huisvrouw en is 59 jaar. Zij hebben drie kinderen die het huis uit zijn en verspreid over het land wonen. Bij hem is een pancoast-tumor (niet-kleincellig bronchuscarcinoom in de longtop) links gesteld. Nu bezoekt hij u op het spreekuur omdat hij sinds een week weer toenemende pijn in de rug en in de linkerarm heeft. Lees meer »

oude man

Casus

‘Weer in balans’

| Meneer C. is 81 jaar oud en woont samen met zijn echtgenote. Hij is bij de huisarts bekend met de ziekte van Ménière, met hypertensie en oorsuizen. Als medicatie gebruikt hij betahistine 16 mg, nifedipine retard 30 en enalaprilmaleaat 5 mg. Hij komt zelden op consult, maar het contact met de huisarts is goed. Uit de screening blijkt dat hij past in het profiel ‘Complexe zorgbehoeften’. In de anamnese tijdens het eerste huisbezoek constateert de casemanager nieuwe problemen, zoals een aanzienlijk alcoholprobleem ‘om het hinderlijke oorsuizen te vergeten. Lees meer »

41045_2015_42_Fig1_HTML

Achtergrond

De diagnostiek van longembolie

| Longembolie is nog steeds een van de meest gemiste diagnoses, met soms fatale afloop. De diagnose wordt soms gemist omdat deze niet eens wordt overwogen. Benauwdheid is de meestvoorkomende klacht. Lees meer »