Q & A

In hoeveel gevallen is een longtumor irresectabel?

| Longkanker bezet na borstkanker en darmkanker de derde plaats op de incidentieladder van maligniteiten. De incidentie in Nederland ligt rond de tienduizend nieuw gediagnosticeerde patiënten per jaar, waarbij het meestal gaat om de ‘niet-kleincellige’ vorm. Een huisarts in een normpraktijk ziet één of twee nieuwe longkankerpatiënten per jaar. Hoe vaak blijkt een longcarcinoom niet meer volledig weg te halen? Lees meer »

Q & A

Wanneer komt een patiënt in aanmerking voor een bariatrische ingreep?

| Steeds meer patiënten hebben overgewicht, al dan niet met comorbiditeit. Een bariatrische ingreep wordt al snel als ‘wondermiddel’ gezien. Maar wanneer is een dergelijke operatie geïndiceerd? Huisarts Françose Langens, auteur van de e-learning Bariatrische chirurgie en de langetermijncomplicaties geeft hierop antwoord. Lees meer »

Achtergrond

Diabetes bij patiënten met psychische aandoeningen

| Patiënten met ernstige psychische aandoeningen én diabetes hebben vaak moeite met zelfmanagement. Als de huisarts, praktijkondersteuner en andere zorgverleners samenwerken om de hiaten in het zelfmanagement te ontdekken, heeft deze groep patiënten een beter perspectief. Dat stelt dr. Marian J.T. Oud in Bijblijven. Lees meer »

Casus

Pijn in de rechterflank: niersteenaanval

| De echtgenote van een 37-jarige man belt de huisarts. Haar man heeft sinds enkele uren een heftige pijn in de rechterflank met misselijkheid en neiging tot braken. De urine zou donker gekleurd zijn. De huisarts denkt aan nierstenen, maar moet aanvullende vragen stellen. Wat is het verdere beleid? Lees meer »

E-learning

Astma bij kinderen voorspellen met de CAPS

| Bij kinderen jonger dan 6 jaar kan de diagnose astma niet met zekerheid gesteld worden. In deze e-learning, astma bij kinderen, wordt ingegaan op de diagnostiek van astmatische klachten bi jonge kinderen met behulp van de klinische astmapredictiescore, de CAPS. Ook leert u meer over de behandeling van astmatsiche klachten bij kinderen onder de 6 jaar. De module is geschreven door huisarts Lonneke van der Mark, die ook de CAPS heeft geïntroduceerd en onderzocht. Lees meer »

Achtergrond

Tuberculose in de huisartsenpraktijk

| Huisartsen kunnen te maken krijgen met een reactivering van een latent aanwezige vorm van tbc (LTBI). De oorspronkelijk primaire haard is dan dikwijls niet meer zichtbaar. De klachten zijn vaak zeer atypisch. Dit stelt Wouter van Kempen in een update over tuberculose in het tijdschrift Bijblijven 5-2014. In het tweede nummer van Praktische huisartsgeneeskunde wordt dit artikel uit H&W besproken. Lees meer »