Q & A

Wanneer komt een patiënt in aanmerking voor een bariatrische ingreep?

| Steeds meer patiënten hebben overgewicht, al dan niet met comorbiditeit. Een bariatrische ingreep wordt al snel als ‘wondermiddel’ gezien. Maar wanneer is een dergelijke operatie geïndiceerd? Huisarts Françose Langens, auteur van de e-learning Bariatrische chirurgie en de langetermijncomplicaties geeft hierop antwoord. Lees meer »

Achtergrond

Diabetes bij patiënten met psychische aandoeningen

| Patiënten met ernstige psychische aandoeningen én diabetes hebben vaak moeite met zelfmanagement. Als de huisarts, praktijkondersteuner en andere zorgverleners samenwerken om de hiaten in het zelfmanagement te ontdekken, heeft deze groep patiënten een beter perspectief. Dat stelt dr. Marian J.T. Oud in Bijblijven. Lees meer »

E-learning

Astma bij kinderen voorspellen met de CAPS

| Bij kinderen jonger dan 6 jaar kan de diagnose astma niet met zekerheid gesteld worden. In deze e-learning, astma bij kinderen, wordt ingegaan op de diagnostiek van astmatische klachten bi jonge kinderen met behulp van de klinische astmapredictiescore, de CAPS. Ook leert u meer over de behandeling van astmatsiche klachten bij kinderen onder de 6 jaar. De module is geschreven door huisarts Lonneke van der Mark, die ook de CAPS heeft geïntroduceerd en onderzocht. Lees meer »

Achtergrond

Tuberculose in de huisartsenpraktijk

| Huisartsen kunnen te maken krijgen met een reactivering van een latent aanwezige vorm van tbc (LTBI). De oorspronkelijk primaire haard is dan dikwijls niet meer zichtbaar. De klachten zijn vaak zeer atypisch. Dit stelt Wouter van Kempen in een update over tuberculose in het tijdschrift Bijblijven 5-2014. In het tweede nummer van Praktische huisartsgeneeskunde wordt dit artikel uit H&W besproken. Lees meer »

Achtergrond

Diagnostiek van pneunomie bij volwassenen

| Van alle patiënten die met hoest of andere klachten van een lage luchtweginfectie bij de huisarts komen, blijkt 5 procent pneunomie te hebben. Het is moeilijk om een pneunomie te onderscheiden van andere luchtweginfecties. Dit stelt Saskia van Vugt in een artikel in Huisarts en Wetenschap. In het tweede nummer van Praktische huisartsgeneeskunde wordt dit artikel uit H&W besproken. Lees meer »

Casus

Een patiënt met complexe pijn

| De heer Barendse is 57 jaar. Hij is verpleegkundige geweest, maar afgekeurd in verband met een depressie. Hij is ruim 25 jaar getrouwd. Zijn vrouw is huisvrouw en is 59 jaar. Zij hebben drie kinderen die het huis uit zijn en verspreid over het land wonen. Bij hem is een pancoast-tumor (niet-kleincellig bronchuscarcinoom in de longtop) links gesteld. Nu bezoekt hij u op het spreekuur omdat hij sinds een week weer toenemende pijn in de rug en in de linkerarm heeft. Lees meer »

Casus

‘Weer in balans’

| Meneer C. is 81 jaar oud en woont samen met zijn echtgenote. Hij is bij de huisarts bekend met de ziekte van Ménière, met hypertensie en oorsuizen. Als medicatie gebruikt hij betahistine 16 mg, nifedipine retard 30 en enalaprilmaleaat 5 mg. Hij komt zelden op consult, maar het contact met de huisarts is goed. Uit de screening blijkt dat hij past in het profiel ‘Complexe zorgbehoeften’. In de anamnese tijdens het eerste huisbezoek constateert de casemanager nieuwe problemen, zoals een aanzienlijk alcoholprobleem ‘om het hinderlijke oorsuizen te vergeten. Lees meer »