Achtergrond

Bloedglucose heeft voorkeur boven HbA1c

| Hoewel er argumenten zijn om HbA1c te gaan gebruiken als diagnosticum voor diabetes mellitus, blijken er ook nog beperkingen. In een artikel hierover in Huisarts en Wetenschap nr. 10 van 2013 wegen de auteurs de voor- en nadelen van HbA1c-bepaling dan ook anders dan the American Diabetes Association. In Praktische huisartsgeneeskunde wordt dit artikel uit H&W besproken. Lees meer »

Kleine klachten

Granuloma annulare

| Grannuloma annulare is een huidafwijking die vooral in het geval van multipele laesies significant vaker voorkomt bij diabetes, maar diabetes komt niet significant vaker voor bij patiënten met lokale granuloma annulare. In de rubriek Kleine Klachten wordt alle informatie over deze aandoening op een rijtje gezet. Lees meer »

Q & A

Draagt niet-ontbijten bij aan ontstaan diabetes?

| Vraag: Zorgt regelmatig en gezonder ontbijten door kinderen voor lagere biochemische markers die gerelateerd zijn aan het ontstaan van diabetes mellitus? Het antwoord wordt gegeven door Donin et al. die dit onderzochten in een onderzoek waarin bij kinderen van 9-10 jaar oud naar hun ontbijtgewoonten werd gevraagd. Lees meer »

Casus

Maturity-Onset Diabetes of the Young

| De 30-jarige Corrie de Vreugd bezoekt de huisarts. Zij denkt dat ze diabetes heeft en vraagt of de huisarts haar bloedsuiker wil prikken. De Vreugd heeft de laatste weken last van dorst, ook ’s nachts, en moet veel plassen. Ze is wat afgevallen. Desondanks is de BMI 31. In de familie komt geen diabetes mellitus voor. Corrie de Vreugd heeft een blanco voorgeschiedenis. In deze casus twijfelt de huisarts over het type diabetes mellitus. Lees meer »

E-learning

Overgewicht bij kinderen

| Als huisarts krijgt u steeds vaker te maken met kinderen en jongeren met overgewicht. Hoe kunt u deze kinderen het beste begeleiden? In deze online en geaccrediteerde module vindt u handvatten voor het bespreek maken van overgewicht en krijgt u meer achtergrondinformatie over het al dan niet behandelen van deze kinderen. De e-learning ‘Overgewicht bij kinderen’ is geschreven door Françoise Langens, huisarts np en deskundige op het gebied van de behandeling van obesitas. Lees meer »

Casus

Met diabetes op vakantie naar Mexico

| De 51-jarige Harry van Berghem is diabetespatiënt en volgt een basaalbolusregime. Hij gaat op vakantie naar Mexico en vraagt de huisarts om informatie en bruikbare adviezen voor de heenreis. Zo wil hij weten of er extra insuline nodig is omdat de reisdag naar het westen meer dan 24 uur is. Ook wil hij weten hoe hij de insuline moet vervoeren. Moet dat in de handbagage of in de ruimbagage. Ook wil de patiënt van zijn huisarts horen wanneer hij de langwerkende insuline kan injecteren. Lees meer »

E-learning

Plotse hartdood in de familie: erfelijke hypertrofische cardiomyopathie

| Erfelijke hart- en vaatziekten komen niet vaak voor in de huisartsenpraktijk, maar het is wél essentieel om deze al vroegtijdig op te sporen bij patiënten. De huisarts speelt daarbij, in eerste instantie, een belangrijke rol. Maar wanneer moet er gedacht worden aan een erfelijke ziekte? Wanneer moet de huisarts doorverwijzen? Op deze vragen krijgt u antwoord in deze geaccrediteerde e-learningmodule. Deze e-learningmodule over erfelijke hart- en vaatziekten geeft u aan de hand van casuïstiek inzicht in erfelijke hartspieraandoeningen en ritmestoornissen. Lees meer »

E-learning

Familiaire hypercholesterolemie

| Familiaire hypercholesterolemie (FH) komt met een prevalentie van gemiddeld 1 op 240 vaker voor dan wordt gedacht. De huisarts zal patiënten met FH, die al in de eerste fase komen met vragen en zorgen, moeten begeleiden tijdens de diagnostisering en het verdere (behandel)traject van FH. In deze e-learningmodule leert u, aan de hand van casuïstiek, alles over FH, de begeleiding van de patiënt en de overlegmogelijkheden. Lees meer »