Pijn

Casus

52-jarige man met meralgia paraesthetica

| Een 52-jarige man met gloeiende, prikkende pijn aan de laterale voorzijde van zijn bovenbeen komt op het spreekuur. De pijn wordt erger als hij begint te lopen. Zijn been voelt verdoofd aan ten opzichte van de andere zijde. Er is geen bewegingsbeperking in de heup. Bij hyperextensie van de heup komt er rek op de zenuw en kunnen de klachten worden uitgelokt/verergerd. Het gebied van de paresthesie of dysesthesie is een afgrensbaar gebied en er is geen motorische uitval. Lees meer »

Kleine klachten

Dyspareunie is multifactoriële aandoening

| Dyspareunie kan vele oorzaken hebben en is meestal multifactorieel bepaald. Vroeger werd gedacht dat de oorzaak van dyspareunie bij vrouwen psychisch was. Tegenwoordig weten we dat dyspareunie vaak een combinatie is van een lichamelijke aandoening en psychosociale factoren. Vrouwen met dyspareunie hebben niet meer seksueel of lichamelijk geweld meegemaakt dan vrouwen zonder dyspareunie. Lees meer »

Achtergrond

Kinderen met onbegrepen buikpijn

| Naar schatting zijn er in Nederland 100.000 kinderen met ‘functionele buikpijn’. Ze hebben vaker last van angst, depressie en andere functionele klachten. Bij kinderen met buikpijn moet altijd eerst een somatische oorzaak worden uitgesloten. Daarna is een holistische benadering de aangewezen weg. Ook huisartsen kunnen een aandeel in de behandeling hebben. Lees meer »

Achtergrond

Pijn bij dementie onderschat en onderbehandeld

| Pijn is het meest onderschatte en onderbehandelde probleemgebied bij dementie. Vergeleken met psychisch gezonde mensen krijgen personen met dementie minder pijnstilling bij eenzelfde aandoening (heupfractuur, artrose of kanker). Soms ervaren mensen met dementie minder pijn; de pijnprikkel bereikt de hersenen dan niet. Lees meer »

Kleine klachten

Pijn in het been bij kinderen

| Groeipijn is de meest voorkomende en bekendste oorzaak van pijn in een of beide benen bij kinderen. Het kenmerkt zich door een recidiverende diepe pijn gelokaliseerd in de spieren van de kuiten, de dijen, soms in de knieholten of de liezen, zelden periarticulair en nooit in de gewrichten zelf. Er zijn meer aandoeningen die pijn in het been bij kinderen veroorzaken. Lees meer »

Kleine klachten

Keeluitstrijkje als aanvullend onderzoek

| Keelpijn is een veelvoorkomende klacht, die meestal kortdurend is. We spreken dan van acute keelpijn (<14 dagen), waarbij veelal een ontsteking de oorzaak is. Duurt de klacht langer dan 14 dagen, dan spreken we van chronische keelpijn. Hierover zijn minder wetenschappelijke gegevens uit de eerstelijnsgezondheidszorg beschikbaar. Lees meer »

Achtergrond

Verschillende soorten hoofdpijn

| De relatie tussen de verschillende soorten hoofdpijn en de pathofysiologie die eraan ten grondslag ligt, is in veel gevallen onduidelijk. We onderscheiden een aantal goed gedefinieerde, primaire hoofdpijnsyndromen (migraine, spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn); de andere hoofdpijnvormen zijn secundaire hoofdpijnsyndromen. Lees meer »

Q & A

Wanneer gebruik je pijneducatie?

| Niet voor elke patiënt met pijnklachten is educatie over pijn en pijnfysiologie geïndiceerd. Zijn het dan alleen chronischepijnpatiënten voor wie pijneducatie aangewezen is? Nee, want ook bepaalde (sub)acute pijnproblemen vormen een indicatie voor pijneducatie. Hoe kun je als clinicus (arts, fysiotherapeut, psycholoog, verpleegkundige, etc.) de juiste patiënten selecteren voor pijneducatie? Lees meer »

Achtergrond

De differentiële diagnose van hoofdpijn

| Bij hoofdpijn wordt een aantal goed gedefinieerde, primaire hoofdpijnsyndromen onderscheiden (migraine, spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn); de andere hoofdpijnvormen zijn secundaire hoofdpijnsyndromen. Lees meer »