Q&A

Preview

Q & A

Hoe vaak is er bij ulcus cruris sprake van een veneuze circulatiestoornis

| Ulcus cruris (open been) heeft een geringe of geen genezingstendens. In ieder geval is vasculaire insufficiëntie de hoofdoorzaak. Dit leidt tot verhoging van de druk in de venen en het capillaire vaatbed met als gevolg afwijkingen aan het capillaire vaatbed en veranderingen in de cutis en subcutis. In hoeveel procent van de gevallen wordt ulcus cruris veroorzaakt door een veneuze circulatiestoornis? Lees meer »

Preview

Q & A

Kun je door niet te ontbijten diabetes bevorderen?

| Al langer zijn er tekenen die erop wijzen dat het structureel overslaan van het ontbijt door kinderen voor lagere biochemische markers zorgt die gerelateerd zijn aan het ontstaan van diabetes mellitus. Het is de vraag of werkelijk dat zo is. Lees meer »

pensioen

Q & A

Welke mogelijkheden zijn er voor de pensioenopbouw voor huisartsen?

| Als huisarts betaal ik jaarlijks een pensioenpremie aan Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH). Nu is er de laatste tijd nogal wat veranderd met betrekking tot de pensioenen in Nederland, dus ook bij SPH. Hoe zien de pensioenopbouw mogelijkheden er voor de huisarts tegenwoordig uit? Bas Dalmulder FFP AA RB adviseur/mede-eigenaar Arts en Accountant geeft antwoord. Lees meer »

Doctor and an Elderly Patient

Q & A

Wat is een praktijkkeurmerk?

| Om aan de buitenwereld te laten zien dat er op de praktijk kwaliteit geleverd wordt, kan een praktijk een keurmerk krijgen. Onafhankelijke organisaties die dat proces van het verkrijgen van een keurmerk (accreditering) begeleiden zijn KEMA-keur en het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). De NHG-Praktijkaccreditering (NPA) zorgt voor een jaarlijkse audit, het onderzoek of de praktijk goed functioneert. Er wordt gecontroleerd of de gestelde doelen met betrekking tot de verbeterplannen zijn gehaald en er wordt getoetst of de praktijk voldoet aan de gestelde minimumeisen. Lees meer »

Panoramic conference room in modern office in New York City. Brown leather chairs and a white round table. 3D rendering.

Q & A

Welke rechtsvorm kies ik voor mijn praktijk?

| Welke rechtsvormen kan ik kiezen als ik een eigen praktijk wil oprichten? Ik heb gelezen over verschillende vormen van samenwerking, maar krijg niet goed op een rijtje waar ik precies op moet letten en hoe ik dit moet vormgeven. De auteurs van het boek Ondernemen in de zorg antwoorden. Lees meer »

PreviewP3VQPUAQ

Q & A

Welk aanvullend onderzoek is er bij longemfyseem

| Bij longemfyseem bevindt zich te veel lucht in het perifere (distaal) deel van de bronchioli. De wanden van de longblaasjes zijn beschadigd; van het bindweefsel en elastine is veel verdwenen. De longen zijn groter en slapper. De diagnose wordt gesteld op grond van anamnese en lichamelijke onderzoek. Daarnaast vindt aanvullend onderzoek plaats. Welk aanvullend onderzoek is dat behalve een X-thorax? Lees meer »

PreviewAVYBDG7E

Q & A

Wat staat er bij een hyperosmolair coma op de voorgrond?

| Als de bloedglucose stijgt boven de 10-13 mmol/l, kunnen klachten ontstaan zoals veel dorst, polyurie, wazig zien en gewichtsverlies. De hyperglykemie wordt in het algemeen veroorzaakt door insulinetekort, bijvoorbeeld door vergeten of onderdosering van de medicatie, of door afname van de insulinewerking door stresssituaties, een intercurrente infectie of door medicatie (bijvoorbeeld een prednisonstootkuur). Wat staat er op de voorgrond als er bij patienten met type 2 diabetes een hyperosmolair coma optreedt? Lees meer »

Preview

Q & A

Checklist voor de apotheekhoudende huisartspraktijk

| Een vraag van een huisarts: Ik heb samen met mijn partner de kans om een huisartsenpraktijk op het platteland over te nemen. Dit is echter een apotheekhoudende praktijk. Ik zou graag de praktijk over willen nemen, maar zijn er zaken waar ik rekening mee moet houden? De auteurs van het boek Een eigen praktijk geven antwoord. Lees meer »